MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ŞTIINȚIFICE

 

  P R O G R A M A

 

 PENTRU EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ĪN ĪNVĂȚĂMĀNT

 

   DISCIPLINA DE EXAMEN:

 

 

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ

 

2015

 

 

1.   Prezentare. Competenţe generale

 

Programa pentru disciplina Consiliere psihopedagogică se adresează cadrelor didactice care au absolvit facultăţi de profil și susţin examenul naţional de definitivare īn īnvăţămānt. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate īn aşa fel īncāt să răspundă schimbărilor care accentuează importanța formării competențelor și se caracterizează  prin următoarele dimensiuni:

- reconsiderarea rolului elevului, care devine subiect al educației;

- utilizarea  tehnologiilor informatizate īn educație (computer, internet, clase virtuale) īn proiectarea predării, dirijarea īnvățării, monitorizarea actului didactic;

- trecerea de la sisteme educaționale organizate ierarhic la sisteme educaționale organizate după modelul rețelei;

- īnvățare prin rezolvarea de probleme, stimularea gāndirii critice;

- tendința de prospectare, anticipare, reconstrucție a structurilor de īnvățare;

- preponderența experiențelor interactive, care generează īnvățare īn profunzime: predare-īnvățare cooperantă, activităţi  bazate pe experiență de viață, confruntări de opinii, modele acționale;

- reconstrucția spațiului școlar īn vederea favorizării interacțiunilor, cooperării, schimbului de experiențe, opinii, ascultării active.

 

Programa vizează următoarele competenţe generale:

o    cunoaşterea de către profesorul consilier şcolar a problematicii actuale a consilierii psihopedagogice

o    proiectarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţii de consiliere psihopedagogică;

o    capacitatea de a construi demersuri psihopedagogice interactive prin adecvarea strategiilor la conţinuturi;

o    capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vārstă ale colectivului de elevi/grupe de elevi;

o    capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient;

o    capacitatea de a valorifica optim rezultatele intervenţiei specialiştilor din echipa interdisciplinară (logoped, profesor de sprijin)

 

  2. Tematica de specialitate. Competenţe specifice

 

        Consilierea psihopedagogică este relaţie interumană de asistenţă şi suport dintre profesori şi elevi īn scopul dezvoltării personale şi prevenţiei situaţiilor problematice şi de criză. Scopul intervenţiilor, cu rol de consiliere, este rezolvarea  de către copil īn mod independent a problemelor de natură cognitivă, afectivă,  psihomotorie ( Băban, A., 2002).

          Consilierea și orientarea școlară  urmăreşte  formarea unor persoane armonioase cu sine, cu ceilalţi, cu lumea cărora le aparţine. La  finalul şcolarizării, fiinţa trebuie să fie capabilă să transpună īn faptă conţinutul diplomei obţinute īn şcoală  (Negrilă, I., 2002). 

           Asistenţa psihopedagogică acordată īn Cabinetele şcolare/interşcolare şi īn  Centrele judeţene de asistenţă psihopedagogică presupune desfăşurarea următoarelor tipuri de activităţi:

           - Orientarea şcolară şi profesională a elevilor (furnizarea de informaţii despre ofertele de educaţie şi formare, oportunităţile pieţei muncii, dezvoltarea carierei, formarea şi dezvoltarea abilităţilor decizionale cu privire la cariera, etc.)

           - Asistenţa psihopedagogică a elevilor (integrarea şcolară a elevilor, optimizarea relaţiei elev-elev, elev-profesor, elev-părinte, dezvoltarea abilitatilor de relaţionare, prevenirea comportamentelor de risc, etc. )

               - Consilierea părinţilor (dezvoltarea abilităţilor parentale, optimizarea relaţiei părinte-elev, părinte-profesor, informarea şi formarea părinţilor privind diferite teme de interes)

                - Consultanţă oferită cadrelor didactice īn vederea dezvoltării  competenţelor psihopedagogice ale acestora.

Această programă are īn vedere specificul activităţilor de consiliere psihopedagogică care presupun existenţa de competenţe, abilităţi şi atitudini ale consilierilor, precum:

 • definirea şi utilizarea adecvată a conceptelor de bază ale consilierii psihopedagogice;

 • aplicarea cunoştinţelor de psihologie a dezvoltării şi de psihologie şcolară;

 • proiectarea activităţii de consiliere psihopedagogică;

 • utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de cunoaştere, autocunoaştere şi consiliere psihopedagogică;

 • elaborarea de programe de orientare şcolară şi profesională a elevilor, de dezvoltare a abilităţilor de viaţă şi de prevenire a comportamentelor de risc;

 • evaluarea progreselor realizate de elevi īn urma consilierii psihopedagogice;

 • respectarea legislaţiei īn vigoare, a deontologiei şi eticii profesionale;

 • realizarea unor parteneriate cu familia şi alte instituţii din comunitate implicate īn educaţie;

 • respectarea dreptului persoanei consiliate de a lua decizii īn ceea ce o priveşte;

 • asigurarea tratamentului imparţial pentru toate persoanele consiliate, evitarea discriminărilor īn aprecierea diferenţelor dintre oameni;

 • asigurarea confidenţialităţii;

 • interesul pentru propria dezvoltare profesională şi centrarea pe creşterea calităţii serviciilor de consiliere oferite.

 

2. Tematica de specialitate

 

I.  EVOLUŢIA PSIHOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ

1. Apariţia şi evoluţia psihologiei ca ştiinţă; orientări şi şcoli psihologice;

2. Psihologia contemporană şi locul ei īn sistemul ştiinţelor;

3.  Tendinţe şi curente īn psihologia contemporană

 

II.  OBIECTUL PSIHOLOGIEI

1.  Noţiunea de psihic;

2.  Natura psihicului;

3.  Caracteristicile fenomenelor psihice

 

III. SISTEMUL PSIHIC UMAN

1.  Ipostezele psihicului

- Conştient

- Subconştient

- Inconştient

- Relaţiile dintre ipostazele psihicului

 

2.  Mecanismele cognitive senzoriale

- Senzaţii

- Percepţii

- Reprezentări

 

3.Mecanismele cognitive logic-raţionale

- Gāndirea

- Memoria

- Imaginaţia

 

IV. PERSONALITATEA - STRUCTURĂ INTEGRATOARE A  MECANISMELOR PSIHICE

1.  Delimitări conceptuale: Individ; Persoană; Personalitate;

2.  Dimensiunile personalităţii:

                                            - Dinamico-energetice
                                            - Instrumental-operaţionale
                                            - Reglativ-productive
                                            - Transformativ-creative
                                            - Relaţional-valorice
3.  Structura personalităţii;

4.  Personalitatea şi relaţiile interpersonale

 

 V. ELEMENTE DE PSIHOLOGIA DEZVOLTARII/VARSTELOR

 1.  Conceptul de dezvoltare;

 2.  Factorii dezvoltarii ontonogenetice: ereditate, mediu, educaţie;

 3.  Stadii şi cicluri ale dezvoltării

 

 VI. CONDUITA PSIHOSOCIALĂ

 1. Imaginea de sine şi percepţia socială a imaginii de sine;

 2. Relaţiile interpersonale şi rolul lor īn formarea şi dezvoltarea personalităţii;

 3. Comportamente pro şi antisociale;

 4. Atitudinile sociale şi evoluţia lor

 

VII. CONCEPTUL DE CONSILIERE ŞI ABILITĂŢILE CONSILIERULUI

1. Orientări şi abordări īn consiliere;

2. Delimitări conceptuale / distincţii īntre: consiliere psihologică, consiliere şcolară, consilierea carierei, consiliere educaţională;

3. Caracteristicile consilierii;

4. Obiectivele consilierii;

5. Atitudini și abilităţi ale consilierului;

6. Strategii si metode de consiliere psihopedagogică;

7. Locul activităţii de consiliere īn sistemul de īnvăţămānt din Romānia. Reţeaua cabinetelor de consiliere

VIII. NORME ETICE ŞI STANDARDE DE CALITATE ĪN CONSILIERE

1. Relaţia consilier-consiliat;

2. Formarea continuă şi evaluarea activităţii consilierilor;

3. Principii de etică īn consilierea şcolară;

 

IX. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ

1. Cunoaşterea de sine, imaginea de sine, stima de sine;

2. Modalităţi de dezvoltare a competenţei emoţionale;

3. Metode de autocunoaştere, cunoaştere şi intercunoaştere

 

X. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII

1. Rolul comunicării īn procesul de consiliere;

2. Niveluri, tipuri, bariere ale comunicării;

3. Modalităţi de optimizare a comunicării: comunicarea asertivă;

4. Conflictul şi managementul conflictelor;

           

XI. CONSILIEREA CARIEREI

1. Delimitări conceptuale: identitate vocaţională, dezvoltarea carierei, planificarea carierei, consilierea īn carieră;

2. Factori implicati īn alegerea şi dezvoltarea carierei;

3.  Utilizarea tehnologiilor informatice şi de comunicare TIC īn consilierea carierei;

4. Metode şi tehnici ale consilierii carierei;

5. Strategii de planificare a carierei (elemente de marketing personal,  decizia de carieră: stiluri decizionale, paşi īn luarea deciziei)

 

XII. METODE SI TEHNICI DE ĪNVĂŢARE EFICIENTĂ. ĪNVĂŢAREA ĪN CONCORDANŢĂ CU CERINŢELE ŞI CONDIŢIILE VIEŢII SOCIALE

1. Concepte de bază: eficacitate generală a instruirii, randamentul īnvăţării, stiluri de īnvăţare;

2. Prevenirea insuccesului scolar: cauze/factori perturbatori ai procesului instructiv-educativ, forme, strategii de prevenire şi intervenţie;

3. Optimizarea invăţării (condiţiile invăţării eficiente, dezvoltarea strategiilor de invăţare)

 

XIII. MANAGEMENTUL COMPORTAMENTELOR DE RISC

1. Forme, factori, strategii de prevenire şi intervenţie īn cazuri de:

    - conflict, abuz, violenţă

    - suicid, avort

    - fumat, consum de alcool și alte droguri

    - dependenţa de internet

2. Managementul stresului;

3. Stil de viaţă sănătos. Programe de promovare a stilului de viaţă sănătos

 

XIV.  MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI

1. Delimitari conceptuale;

2.  Dimensiunile managementului clasei de elevi;

3. Modalitati de prevenire şi de rezolvare a situaţiilor critice īn clasă

 

XV.CONSILIEREA FAMILIEI

1. Tipuri de familii. Stiluri parentale;

2. Familia īn criză: divorţ, deces, abandon, abuz de substanţe, boli, părinţi plecaţi la muncă īn străinătate, etc. Strategii de intervenţie specifică;

3. Strategii de consiliere şi educaţie parentală;

4. Parteneriatul şcoală-familie

 

XVI. CONSULTANŢA ACORDATĂ CADRELOR DIDACTICE

1. Principiile lucrului cu adultii;

2. Dezvoltarea relaţiilor şcoală-elevi-părinţi;

3. Modalităţi de intervenţie īn optimizarea climatului şcolar

 

XVII. CONSILIEREA ASISTATĂ DE CALCULATOR

1. Utilizarea internet-ului īn consiliere: avantaje / dezavantaje

2. Tipuri de programe informatice utilizate īn consiliere: utilitate, clasificare, analiză comparativă, avantaje/dezavantaje

 

 

3. Tematica de didactică a disciplinei

 

I. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii de consiliere psihopedagogică

1. Dimensiuni ale consilierii psihopedagogice (Ordinul nr.5555 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională;

2. Proiectarea activităţii de consiliere psihopedagogică: planificare calendaristică, proiectarea programelor de consiliere, proiecte de activitate, proiectarea de activităţi de īnvăţare intra-, inter- şi transdisciplinare;

3. Competenţe generale, competenţe specifice. Operaţionalizarea obiectivelor/ competenţelor;

4. Proiectarea curriculumului la decizia şcolii de tipul: aprofundare/ extindere/ opţional ca disciplină nouă;

 

II. Strategii utilizate īn activitatea de consiliere psihopedagogică

1. Metode de consiliere psihopedagogică: clasificare, prezentare, caracterizare, utilizarea metodelor centrate pe elev/ tehnicilor de īnvăţare prin cooperare;

2. Forme de organizare a activităţii de consiliere: clasificare, caracterizare;

3. Mijloacele de īnvăţămānt şi integrarea lor īn procesul de consiliere psihopedagogică:

    3.1. Funcţiile didactice ale mijloacelor de īnvăţămānt

    3.2. Tipuri de mijloace de īnvăţămānt şi caracteristicile lor

4. Mediul de instruire, mediul relaţional şi mediul comunicaţional. Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării īn construirea unor medii active de instruire;

5. Evaluarea procesului de consiliere psihopedagogică, a progresului şi a performantelor individuale īn concordanţă cu obiectivele curriculare şi criteriile de performanţă din standardele de evaluare;

    5.1. Evaluarea, componentă fundamentală a activităţii de consiliere: obiective, funcţii, tipuri de evaluări, caracterizare;

    5.2. Metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare);

    5.3. Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi aplicabilitate;

   5.4. Tipologia itemilor: definiţie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de proiectare, modalităţi de evaluare;

 

4. Bibliografie

 

A.  BIBLIOGRAFIE PENTRU DISCIPLINA  CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ

1.  Băban, Adriana, Consiliere educaţională,  Editura Imprimeria Ardealul, Cluj Napoca, 2001

2.  Băban, Adriana,  Stres şi Personalitate, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1998

3.  Bonchiş, Elena (coord.), Familia şi rolul ei  īn educarea copilului, Editura Polirom, Iaşi,  2011

4.  Botiş, A., Tărău, A., Disciplinarea pozitivă, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2004

5.  Bunescu, Gh., Alecu, G., Badea, D., Educaţia părinţilor – strategii şi programe, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997

6.  Ciofu, Carmen, Interacţiunea părinţi-copii,  Editura Amaltea, Bucureşti, 1998

7.  Cosma, Traian, Şedinţele cu părinţii īn gimnaziu. Idei suport pentru diriginţi, Editura Polirom, Iaşi, 2001

8.  Cosmovici, A., Iacob, L.,  Psihologie şcolară, Editura Polirom, Iaşi, 1998

9.  Cojocaru, Ştefan, Ce este educaţia parentală?, Editura Lumen, Iaşi, 2003

10. Dafinoiu, Ion, Personalitatea. Metode calitative de abordare: observaţia şi interviul, Editura Polirom, Iaşi, 2002

11. Dumitru, Al., Ion, Consiliere psihopedagogică. Baze teoretice şi sugestii practice, Editura Polirom,2008

12. De Peretti, A., Legrand, J., Boniface, J., Tehnici de comunicare, Editura Polirom, Iasi, 2001

13. Eliade, S, ABC-ul consilierii, Editura Hiperborea, Turda, 2000

14. Gliga, L., Managementul conflictului,  Editura Tipogrup Press, Bucureşti, 2001

15. Gorgos, Constantin, Dicţionar enciclopedic de psihiatrie, vol. I-IV, Ed. Medicală, Bucureşti, 1987

16. Holdevici Irina, Ameliorarea performanţelor umane prin tehnici de psihoterapie,  Editura Orizonturi, Bucureşti, 2001

17. Iucu, Romita, Managementul şi gestiunea clasei de elevi-fundamente teoretico-metodologice, Editura Polirom, Iaşi, 2000

18. Jigău, Mihai, Consilierea carierei,  Editura Sigma, Bucureşti, 2001

19. Lemeni, G., Miclea, M., Consiliere şi orientare. Ghid de educaţie pentru carieră, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2004

20. Muro, J.J., Kottman, T., Guidance and Counseling in the Elementary and Middle Schools, Editura Brown & Benchmark, Inc., 1995

21. Negreţ-Dobridor Ion, Pānişoară Ion-Ovidiu, Ştiinţa īnvăţării. De la teorie la practică, Editura Polirom, Iaşi, 2008

22. Radu, I. ,Drutu, I. ,Mare, V., Miclea, M. ,Podar, T., Preda, V.,  Introducere īn psihologia contemporană, Editura Sincron, Cluj-Napoca, 1991

23. Sălăvăstru, Dorina, Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi, 2004

24. Sălăvăstru, Dorina, Psihologia īnvăţării. Teorii şi aplicaţii educaţionale, Editura Polirom, Iaşi, 2009

25. Stoica –Constantin, Ana, Conflictul interpersonal, Editura Polirom, Iaşi, 2004

26. Stoica - Constantin, A., Neculau, A., Psihosociologia dezvoltării copilului,  Editura Polirom, Iaşi,1998

27. Şchiopu, U., Verza, E.,  Psihologia vārstelor. Ciclurile vieţii,  Editura Didactică si Pedagogică, Bucureşti, 1997

28. Tiberiu, M.,  Psihologia şi psihopatologia dezvoltării copilului mic. Editura Augusta, Timişoara, 1999

29. Tomşa, Gheorghe,  Orientarea şi dezvoltarea carierei la elevi, Casa de Editură şi Presă Viaţa romānească, Bucureşti, 1999

30. Zlate, Mielu,  Fundamentele psihologiei, Editura Pro-Humanitas, Bucureşti, 2000

 

B. BIBLIOGRAFIE PENTRU METODICA DE SPECIALITATE

 

1. Cerghit Ioan, Neacşu Ioan., Pānişoară Ioan Ovidiu, Potolea Dan,  Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, Iaşi, 2001

2. Creţu Carmen, "Curriculum individualizat şi personalizat", Editura Polirom, Iaşi, 1998

3. Creţu Carmen, Psihopedagogia succesului, Editura Polirom, Iaşi, 1997

4. Cristea Sorin, Dicţionar de termeni pedagogici, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998

5. Cucoş Constantin, Pedagogie generală, Editura Polirom, Iaşi, 2000

6. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, ediţia a IIIa, Editura Polirom, 2009

7. Ionescu Miron, Radu Ioan, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995

8. Neacşu Ioan, Metode şi tehnici de īnvăţare eficientă, Editura Militară, Bucureşti, 1990

9. Nicola Ioan, Tratat de pedagogie şcolară, Editura Aramis, Bucureşti, 2000

10. Ordinul nr. 5555 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională;

11. Stoica Adrian (coord.), Evaluarea curentă şi examenele, Ghid pentru profesori, Editura Prognosis, Bucureşti, 2001

12. Stoica Adrian, Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Editura Humanitas Educational, Bucureşti, 2003

13. Vlăsceanu Lazăr şi Cerghit Ioan (coord.), Curs de pedagogie, T.U.B., Bucureşti, 1988

14.  Geissler E.G., Mijloace de educaţie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997

15.  Cosmovici Andrei, Psihologie şcolară, Editura Polirom, Iaşi, 1998

16.  Ionescu Miron, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj, 1995

17.  Ionescu Miron, Radu Ioan,  Didactica modernă, Editura Dacia Cluj, 2004