CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE
VACANTE/ REZERVATE ĪN ĪNVĂ
ŢĂMĀNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA PENTRU CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ
Bucuresti - 2010

 

A. NOTĂ DE PREZENTARE


        Programa pentru disciplina Consiliere psihopedagogică se adresează absolvenţilor facultăţilor de profil si profesorilor care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din īnvăţămāntul preuniversitar. Conţinutul si structura programei sunt elaborate īn asa fel īncāt să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică īn realizarea procesului educaţional. Consilierea semnifică relaţia dintre resursele, cerinţele, aspiraţiile, valorile si interesele unui individ si oferta reală din domeniul educaţiei, formării si integrării socio-profesionale ale persoanei care beneficiază de acestă activitate.
        Consilierea carierei este o activitate specializată care iniţiază o abordare globală a individului, sub toate aspectele semnificative ale vieţii si rolurilor asumate īn scoală, profesie, viaţă socială sau comunitară, familie, timp liber etc. si se materializează prin toate categoriile de servicii de informare, consiliere si orientare oferite solicitanţilor de către consilieri. Acestia acordă sprijin de specialitate persoanelor consiliate īn dezvoltarea propriei individualităţi, a unei imagini de sine pozitive, contribuie la formarea abilităţilor sociale, rezolvarea problemelor si luarea deciziilor, managementul informaţiilor si planificarea carierei.
        Asistenţa acordată īn Cabinetele de asistenţă psihopedagogică si Centrele judeţene de asistenţă psihopedagogică ţinteste către trei tipuri de activităţi importante:
- asistenţa psihologică a elevilor, părinţilor si cadrelor didactice (consiliere īn vederea dezvoltării personale, evaluare psihologică etc.);
- asistenţă pedagogică si educaţională (pentru īnvăţare eficientă si integrare scolară etc.);
- consilierea carierei (oferirea de informaţii despre ofertele de educaţie si formare, oportunităţile pieţei muncii, dezvoltarea carierei etc.).
        Această programă are īn vedere specificul activităţilor de consiliere scolară, care pentru a fi realizate presupun existenţa de competenţe, abilităţi si atitudini ale consilierilor, precum:
- definirea si utilizarea adecvată a conceptelor de bază ale consilierii scolare;
- aplicarea cunostinţelor de psihologie a dezvoltării si de psihologie scolară;
- proiectarea activităţii de asistenţă psihopedagogică;
- utilizarea unor metode, tehnici si instrumente de cunoastere, autocunoastere si consiliere psihologică;
- elaborarea de programe de dezvoltare a abilităţilor de viaţă;
- evaluarea progreselor realizate de elevi īn urma consilierii;
- respectarea legislaţiei īn vigoare, a deontologiei si eticii profesionale;
- realizarea unor parteneriate cu familia si alte instituţii din comunitate implicate īn educaţie;
- respectarea dreptului persoanei consiliate de a lua decizii īn ceea ce o priveste;
- asigurarea tratamentului imparţial pentru toate persoanele consiliate, evitarea
- discriminărilor īn aprecierea diferenţelor dintre oameni;
- asigurarea confidenţialităţii;
- interesul pentru propria dezvoltare profesională si centrarea pe cresterea calităţii serviciilor de consiliere oferite.

B. COMPETENŢE SPECIFICE PROFESORULUI DE DISCIPLINE SOCIOUMANE
       
Programa vizează, pe lāngă conţinuturile stiinţifice si cele de metodică a disciplinelor, anumite competenţe specifice profesorului īn centre si cabinete de asistenţă psihopedagogică, competenţe pe care acesta trebuie să si le dezvolte si probeze pe parcursul desfăsurării activităţii didactice. Īntr-o formulare sintetică, aceste competenţe sunt:
- cunoasterea conţinuturilor stiinţifice ale disciplinelor, cunostinţe de metodica disciplinelor;
- cunoasterea si utilizarea principalelor documente scolare reglatoare: planuri-cadru, programe scolare, programe pentru examene naţionale;
- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la conţinuturi;
- capacitatea de proiectare si realizare a evaluării competenţelor dobāndite de elevi;
- capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vārstă ale colectivului de elevi/grupe de elevi;
- capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ si eficient.

C. TEMATICA LA DISCIPLINA DE SPECIALITATE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ

I. EVOLUŢIA PSIHOLOGIEI CA STIINŢĂ
1. Apariţia si evoluţia psihologiei ca stiinţă; orientări si scoli psihologice
2. Psihologia contemporană si locul ei īn sistemul stiinţelor

II. OBIECTUL PSIHOLOGIEI
1. Noţiunea de psihic
2. Natura psihicului
3. Caracteristicile fenomenelor psihice

III. IPOSTAZELE PSIHICULUI
1. Constient
2. Subconstient
3. Inconstient
4. Relaţiile dintre ipostazele psihicului
5. Mecanismele cognitive senzoriale
- Senzaţii
- Percepţii
- Reprezentări
6. Mecanismele cognitive logic-raţionale
- Gāndirea
- Memoria
- Imaginaţia

IV. PERSONALITATEA - STRUCTURĂ INTEGRATOARE A MECANISMELOR PSIHICE
1. Delimitări conceptuale: Individ; Persoană; Personalitate
2. Dimensiunile personalităţii:
- Dinamico-energetice
- Instrumental-operaţionale
- Reglativ-productive
- Transformativ-creative
- Relaţional-valorice
3. Structura personalităţii
4. Personalitatea si relaţiile interpersonale


V. ELEMENTE DE PSIHOLOGIA DEZVOLTARII/VARSTELOR
1. Conceptul de dezvoltare;
2. Factorii dezvoltarii ontonogenetice: ereditate, mediu, educatie;
3. Stadii si cicluri ale dezvoltarii.

VI. CONDUITA PSIHOSOCIALĂ
1. Imaginea de sine si percepţia socială a imaginii de sine
2. Relaţiile interpersonale si rolul lor īn formarea si dezvoltarea personalităţii
3. Comportamente pro si antisociale
4. Atitudinile sociale si evoluţia lor

VII. CONCEPTUL DE CONSILIERE SI ABILITĂŢILE CONSILIERULUI
1. Orientari si abordări īn consiliere;
2. Delimitări conceptuale / distincţii īntre: consiliere psihologică, consiliere scolara, consilierea carierei, consiliere educationala;
3. Caracteristicile consilierii; abilitatile consilierului;
4. Obiectivele consilierii;
5. Strategii si metode de consiliere educationala;
6. Principii de etica in consilierea scolara. Calitatea serviciilor de consiliere educationala;
7. Locul activitatii de consiliere in sistemul de invatamant din Romania. Reteaua cabinetelor de consiliere.

VIII. NORME ETICE SI STANDARDE DE CALITATE ĪN CONSILIERE
1. relaţia consilier-consiliat
2. formarea continuă si evaluarea activităţii consilierilor
3. calitatea serviciilor furnizate beneficiarilor

IX. METODE SI TEHNICI DE INVATARE EFICIENTA. INVATAREA IN CONCORDANTA CU CERINTELE SI CONDITIILE VIETII SOCIALE
1. concepte de bază: eficacitate generală a instruirii, randamentul īnvăţării, stiluri de īnvăţare
2. rămānerea īn urmă la īnvăţătură: cauze, factori perturbatori ai procesului instructiv-educativ
3. tehnici de īnvăţare: planificarea studiului, condiţiile īnvăţării eficiente, strategii si tehnici mnezice

X. MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE RISC
1. Forme, factori, strategii de prevenire si interventie in cazuri de:
- insucces scolar, absenteism si abandon scolar;
- conflict, abuz, violenta.
2. Managementul stresului;
3. Stil de viata sanatos. Programe de promovare a stilului de viata sanatos.

4. Intergrarea copiilor cu CES īn școala de masă – forme, tipuri, modalități și strategii didactico-terapeutice

XI. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
1. Delimitari conceptuale;
2. Dimensiunile managementului clasei de elevi;
3. Modalitati de prevenire si de rezolvare a situatiilor critice in clasa

XII. COMUNICAREA
1. Fundamentele comunicarii: componente, niveluri, tipuri, bariere;
2. Comunicarea asertiva. Managementul conflictelor;
3. Rolul comunicarii in procesul de consiliere.

XIII. CONSILIEREA CARIEREI
1. Delimitari conceptuale: identitate vocationala, dezvoltarea carierei, planificarea carierei. Cariera, profesie, ocupatie;
2. Factori implicati in alegerea si dezvoltarea carierei;
3. Utilizarea tehnologiilor informatice si de comunicare TIC in consilierea carierei;
4. Metode si tehnici ale consilierii carierei. Marketing personal;
5. Decizia de cariera: stiluri decizionale, pasi in luarea deciziei.

XIV.CONSILIEREA FAMILIEI
1. Tipuri de familii. Stiluri parentale;
2. Familia in criza: divort, deces, abandon, abuz de substante, boli, parinti plecati la munca in strainatate, etc. Strategii de interventie specifica;
3. Parteneriatul scoala-familie.

XV. CONSILIEREA CADRELOR DIDACTICE
1. Principiile lucrului cu adultii;
2. Dezvoltarea relatiilor scoala-elev-parinti;
3. Modalitati de interventie in optimizarea climatului scolar.

XVI. CONSILIEREA ASISTATĂ DE CALCULATOR
- utilizarea internet-ului īn consiliere: avantaje / dezavantaje
- tipuri de programe informatice utilizate īn consilierea carierei: utilitate, clasificare, analiză comparativă, avantaje/dezavantaje

D. BIBLIOGRAFIE PENTRU DISCIPLINA CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ

1. Băban, A. (2001) - Consiliere educaţională. Ed. Imprimeria Ardealul, Cluj Napoca
2. Băban, A. (1998) - Stres si Personalitate. Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
3. Botis, A., Tărău, A. (2004) – Disciplinarea pozitivă, Ed. ASCR, Cluj-Napoca
4. Bunescu, Gh., Alecu, G., Badea, D. (1997) – Educaţia părinţilor – strategii si programe, Ed. Didactică si Pedagogică, Bucuresti
5. Ciocu, C. (1998) - Interacţiunea părinţi-copii. Ed. Amaltea, Bucuresti
6. Cosma, T. (2001) - Sedinţele cu părinţii īn gimnaziu. Idei suport pentru diriginţi, Ed. Polirom, Iasi
7. Cosmovici, A., Iacob, L. (1998) - Psihologie scolară, Ed. Polirom, Iasi
8. Eliade, S. (2000) – ABC-ul consilierii, Ed. Hiperborea, Turda
9. Gliga, L. (2001) - Managementul conflictului. Ed. Tipogrup Press, Bucuresti
10. Gorgos, C. (1987) - Dicţionar enciclopedic de psihiatrie, vol. I-IV, Ed. Medicală, Bucuresti
11. Holdevici, I. (2001) - Ameliorarea performanţelor umane prin tehnici de psihoterapie. Ed. Orizonturi, Bucuresti
12. Iucu, R. (2000). Managementul si gestiunea clasei de elevi-fundamente teoreticometodologice. Editura Polirom, Iasi
13. Jigău, M. (2001).Consilierea carierei. Editura Sigma, Bucuresti
14. Muro, J.J., Kottman, T. (1995) - Guidance and Counseling in the Elementary and Middle Schools, Ed. Brown & Benchmark, Inc.
15. Radu, I. ,Drutu, I. ,Mare, V., Miclea, M. ,Podar, T., Preda, V. (1991) - Introducere īn psihologia contemporană. Editura Sincron, Cluj-Napoca
16. Stoica - Constantin, A., Neculau, A. (1998) - Psihosociologia dezvoltării copilului. Ed. Polirom, Iasi
17. Schiopu, U., Verza, E. (1997) - Psihologia vārstelor. Ciclurile vieţii. Ed. Didactică si Pedagogică, Bucuresti
18. Tiberiu, M. (1999) - Psihologia si psihopatologia dezvoltării copilului mic. Ed. Augusta, Timisoara
19. Tomsa, Gh. (1999). Orientarea si dezvoltarea carierei la elevi, Casa de Editură si Presă Viaţa romānească, Bucuresti
20. Zlate, M (2000) - Fundamentele psihologiei, Editura Pro-Humanitas, Bucuresti

E. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINEI CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ


I. Proiectarea, organizarea si desfăsurarea activităţii didactice la disciplina Consiliere psihopedagogică
1. Componentele curriculumului naţional: planuri-cadru (trunchi comun, curriculum diferenţiat, curriculum la decizia scolii/curriculum īn dezvoltare locală), programe scolare, manuale scolare, auxiliare curriculare; alţi termeni de referinţă ai curriculumului naţional: arii curriculare, discipline, module, standarde curriculare.
2. Proiectarea curriculumului īn dezvoltare locală sau la decizia scolii de tipul: aprofundare/ extindere/ opţional ca disciplină nouă.
3. Competenţele predării-īnvăţării-evaluării la disciplina Psihopedagogia specială. Competenţe generale, competenţe specifice. Operaţionalizarea obiectivelor/ competenţelor.
4. Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de īnvăţare, proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activităţi de īnvăţare intra-, inter- si transdisciplinare.
II. Strategii didactice utilizate īn procesul de predare-īnvăţare-evaluare la disciplina Psihopedagogie specială. Strategii si modalităţi de integrare īn lecţie a activităţilor cu caracter practic-aplicativ
1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare, utilizarea metodelor centrate pe elev/ tehnicilor de īnvăţare prin cooperare.
2. Forme de organizare a activităţii didactice: clasificare, caracterizare.
3. Mijloacele de īnvăţămānt si integrarea lor īn procesul de predare-īnvăţareevaluare.
        1.1 Funcţiile didactice ale mijloacelor de īnvăţămānt.
        1.2 .Tipuri de mijloace de īnvăţămānt si caracteristicile lor.
4. Mediul de instruire, mediul relaţional si mediul comunicaţional. Utilizarea tehnologiei informaţiei si comunicării īn construirea unor medii active de instruire.
5. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului si a rezultatelor scolare īn concordanţă cu obiectivele curriculare si criteriile de performanţă din standardele de evaluare.
        5.1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de īnvăţămānt: obiective, funcţii, tipuri de evaluări, caracterizare.
        5.2. Metode de evaluare: tradiţionale si complementare (tipuri si caracterizare).
        5.3. Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate si aplicabilitate.
        5.4. Tipologia itemilor: definiţie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de proiectare, modalităţi de evaluare si de notare.

F. BIBLIOGRAFIE PENTRU METODICA DE SPECIALITATE


1. Cerghit Ioan, Neacsu Ioan., Pānisoară Ioan Ovidiu, Potolea Dan – "Prelegeri pedagogice", Editura Polirom, Iasi, 2001
2. Creţu Carmen – "Curriculum individualizat si personalizat", Ed. Polirom, Iasi, 1998
3. Creţu Carmen – "Psihopedagogia succesului", Editura Polirom, Iasi, 1997
4. Cristea Sorin – "Dicţionar de termeni pedagogici", Editura Didactică si Pedagogică, Bucuresti, 1998
5. Cucos Constantin –"Pedagogie generală", Editura Polirom, Iasi, 2000
6. Ionescu Miron, Radu Ioan – "Didactica moderna", Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995
7. Neacsu Ioan – "Metode si tehnici de īnvăţare eficientă", Editura Militară, Bucuresti, 1990
8. Nicola Ioan – "Tratat de pedagogie scolară", Editura Aramis, Bucuresti, 2000
9. Stoica Adrian (coord.) – "Evaluarea curentă si examenele", Ghid pentru profesori, Editura Prognosis, Bucuresti, 2001
10. Stoica Adrian – "Evaluarea progresului scolar. De la teorie la practică", Editura Humanitas Educational, Bucuresti, 2003
11. Vlăsceanu Lazăr si Cerghit Ioan (coord.) – "Curs de pedagogie", T.U.B., Bucuresti, 1988
12. Geissler E.G. – Mijloace de educaţie, Editura Didactică si Pedagogică, Bucuresti, 1997
13. Cosmovici Andrei – Psihologia scolară, Polirom, Iasi, 1998
14. Ionescu Miron – Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj, 1995
15. Ionescu Miron, Radu Ioan – Didactica modernă, Editura Dacia Cluj, 2004
 


NOTĂ: Bibliografia pentru metodica de specialitate include si planurile-cadru, programele scolare pentru disciplina Consiliere psihopedagogică (toţi anii de studiu).