0768636821
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI , CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

 PROGRAMA de PEDAGOGIE pentru gradul didactic II

 

Profesori de toate specialităţile

 

Buşteni 2007

 

 

     A. Prezentare generală; concepţie şi competenţe fundamentale ale domeniului de specializare

    Prezent programă reprezintă baza necesară pentru evaluarea/ testarea concepţiei, cunoaşterii , īnţelegerii şi interpretării  principalelor roluri profesionale ale funcţiei şi carierei didactice īn  īnvăţămāntul romānesc, īn temeiul cărora sunt proiectate, aplicate şi inovate  structurile şi  unităţile de competenţe corespunzătoare  statutului socio-profesional asumat /jucat de cadrul didactic.

     Pentru īnţelegerea cu  claritate a valorilor conţinute de acestei programe facem precizarea că experţii domeniului  identifică şi acceptă existenţa a cel puţin  două categorii de competenţe majore, precum şi  a următoarelor principale tipuri de  competenţe asociate fiecărui tip major:

    1) transversale/generice –cognitive, sociale/interpersonale şi de dezvoltare personală;

    2) profesionale – generale şi de specialitate.

     Particularizānd la domeniul profesional  pe care īl avem īn vedere, vom socoti drept centrale următoarele  categorii de competenţe :

    (1)  pedagogice – definite de abilităţile candidaţilor de a proiecta, conduce şi evalua procesul de instruire, īn armonie cu procesele de cunoaştere, asistare şi intervenţie specializată a dezvoltării personalităţii elevilor;

   (2)  psiho-pedagogice – exprimānd cunoaşterea şi consilierea elevilor, luarea īn considerare a diferenţelor īn īnvăţare, abordarea diferenţiata a acestora, adaptarea şi tratarea elevilor cu cerinţe educative speciale ( copii cu dizabilităţi ), precum şi a celor dotaţi .

    (3) psiho-sociale - reflectate īn capacităţile de proiectare a strategiilor de stimulare,  control şi monitorizare a interacţiunilor sociale cu elevii şi cu grupurile şcolare;

   (4)  manageriale – obiectivate īn stăpānirea proceselor de planificare, de organizare şi de conducere a clasei de elevi/ grupurilor de copii, elevi, tineri şi adulţi, se stimulare a relaţiilor interpersonale pozitive

    (5) instituţionale – exprimate īn  participarea la proiectele de dezvoltare instituţională , la iniţierea şi promovarea inovaţiilor; īn angajarea unor relaţii de parteneriat socio-educaţional cu familia, cu alte instituţii şi organizaţii care au responsabilităţi educaţionale;

   (6) managementul carierei -  implicānd participarea la propria dezvoltare profesională, la promovarea abilităţilor reflective, la  afirmarea unui stil propriu de instruire şi de viaţă profesională.

    Acestor competenţe li se asociază un registru bogat de valori, atitudini şi conduite specifice profesiei didactice, care, de asemenea, constituie obiect al evaluării profesionale. Integrate īn registrul de scopuri, obiective şi ţinte acest registru de valori, atitudini şi conduite  cuprinde explicit:

    -  cultivarea unui mediu şcolar centrat pe valori şi pe relaţii democratice;

    -  promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice, īn concordanţă cu idealul educaţional;

    -  crearea unui climat socio-afectiv securizant, īn clasa de elevi şi īn spaţiul educaţional non-formal;

    -  īncrederea īn puterea educaţiei, in capacitatea de formare si dezvoltare a individului

    Examenele de definitivare īn īnvăţămānt şi de obţinere a gradului didactic  II constānd din probe scrise – combinaţie de itemi tip grilă şi de subiecte īn construcţie non-standard – va avea īn vedere testarea operativă a relevanţei pregătirii iniţiale pentru cariera didactică, din perspectiva competenţelor, a atitudinilor şi a valorilor prezentate anterior.

    Īntr-un mod mai specific, evaluarea competenţelor va avea īn vedere următoarele paliere / tipuri de definire si explicitare a competenţelor, subsumate şi examinate pentru fiecare categorie de competenţe anterior listate ( 1 – 6), reflectate īn structuri, unităţi şi indicatori  de competenţe generale şi specifice

   a. competenţe privind cunoaşterea, īnţelegerea şi de utilizarea operaţională adecvată a conceptelor pedagogice şi psiho-pedagogice;

    b.  abilităţi de explicare şi de interpretare a ideilor, a concepţiilor, a modelelor, a teoriilor şi a paradigmelor īn domeniu;

   c.  competenţe de tip practic - aplicativ şi de transfer, verificabile īn proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor de īnvăţare, īn utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente coerente de autocunoaştere şi de reflexivitate profesională;

   d. abilităţi de gāndire critică şi evaluativ-constructivă a unor proiecte, procese şi fenomene prezente īn teoria şi īn practica educaţională, īn rezolvarea de probleme īn domeniul de studii

   e. competenţe  privind educaţia imaginativă şi domeniul strategiilor specifice stimulării conduitei creativ-inovative īn aria de referinţă a profesiei didactice.

   Concepţia, principiile şi  criteriile  care stau la baza selecţiei prezentei tematicii sunt următoarele::

    a) statutul şi competenţele aferente carierei  didactice ;

    b) continuitatea progresivă cu valorile curriculare din modulul de pregătire  psiho-pedagogică  iniţială;

  c) coerenţa şi relevanţa  conţinuturilor si a unitatilor de competenta in interiorul ariilor curriculare şi a unităţilor de competenţă;

   d) eficacitatea practică şi socială a conţinuturilorpentru registrul activităţilor desfăşurate de cadrul didactic īn unităţile şcolare din īnvăţămāntul preuniversitar, asociată cu interesele de bază ale elevilor cu care lucrează şi/sau interacţionează;

   e) raportarea la dificultăţile majore pedagogice, psiho-pedagogice, psihosociale ş.a., īntāmpinate de cadrele didactice īn practica şcolară, la nevoia de consolidare şi de rafinare a unor competenţe dobāndite īn cadrul procesului de formare si dezvoltare profesională;

   f) adecvarea la parcursurile de formare/calificare , la parcursurile reformei curriculare şi adaptabilitatea la contexte profesionale, socioculturale, economice şi tehnologice īn schimbare

   g) stabilitatea utilizării tematicii pe o perioadă medie de timp( circa 4 ani şcolari); rata de actualizare ştiinţifică – conceptuală, metodologică şi aplicativă este acceptată şi recomandată a se realiza şi īntr-un termen mai scurt īn cazul unor schimbări semnificative la nivelul paradigmelor sau abordărilor majore din domeniul ariei curriculare sau al disciplinei/disciplinelor respective;

     h)  consensualitatea specialiştilor domeniului, exprimată la nivel instituţional sau al comunităţii ştiinţifice, reprezentate de centrele universitare, īn cooperare cu beneficiari, cu   ofertanţi de formare acreditaţi de MECT;

   i) dezvoltarea şi inovarea metodologică, prin reflecţie asupra teoriei şi practicii educaţionale, la nivel naţional şi internaţional.

 

 

 

  Tematică generală Gradul II

 

I. Educatia, invatamantul si societatea cunoasterii in sec. XXI: context, tendinte, reforme. Documente si strategii UE si CE (Lisabona, Bologna, Copenhaga, Berlin).

II. Managementul calitatatii īn educaţie. Domenii, criterii, standarde si mecanisme de asigurare a calitatii procesului si sistemului de invatamant din Romania.

III. Statutul epistemologic al pedagogiei. Normativitatea pedagogica. Educatia: forme (formala, nonformala, informala), domenii educationale (educatia intelectuala, morala, estetica si artistica, fizica si sportiva, tehnologica/profesionala). Noile educaţii. Alternative educaţionale. (Step-by-Step, Montessori, Waldorf). Educatia permanenta. Autoeducatia.

IV. Educabilitatea: concept, factori (ereditatea, mediul, educaţia, omul insusi/sinele). Teorii fundamentale (ereditarismul, ambientalismul, epigenetismul piagetian). Mediile educationale.

V. Structura şi dinamica personalităţii (temperament, caracter, aptitudini). Motivatia pentru cariera didactica si managementul carierei didactice.

VI. Finalitatile educatiei: clasificare (ideal educational, scop, obiective) Taxonomii (Bloom, Krathwohl, Harrow, D’Hainaut), proceduri de operationalizare. Aplicatii.

VII. Teoria si metodologia curriculum-ului: statut epistemologic, dezvoltari actuale, documente curriculare, teorii privind proiectarea si dezvoltarea curriculumului scolar. Continuturi: concept, criterii de selectie, organizare, modalitati de integrare curriculara (monodisciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea, transdisciplinaritatea)

VIII. Procesul de īnvăţămānt – analiză conceptuală, abordări structural -sistemice , funcţionale şi interacţionale. Aplicatii.

IX. Īnvăţarea: delimitari conceptuale, conditii interne si externe, stiluri de invatare. Teorii ale invatarii. Aplicaţii .

X. Predarea: concept, modele, strategii, relatia stiluri de predare – stiluri de invatare. Aplicaţii.

XI. Strategii didactice. Metode si tehnici moderne de invatamant (brainstorming, SINELG, Fishbowl – tehnica acvariului – Mozaicul, Controversa creativa/academica, Jocurile de spargere a ghetii / Ice Breaking etc.) Forme de organizare a procesului de invatamant (frontal, grupal si individual). Instruirea asistata de calculator. Interactiunea obiective-continuturi-strategii in instruirea scolara. Aplicatii.

XII. Comunicare si relatii de comunicare pedagogica. didactica: modele. Gestionarea conflictelor si prevenirea violentei in scoala. Aplicatii.

XIII. Evaluarea scolara: definire, etape, functii, forme, strategii si metode (traditionale si complementare). Elaborarea probei de evaluare. Interactiunea predare-invatare-evaluare: semnificatii si interpretari actuale. Aplicaţii.

XIV.  Proiectarea, implementarea si evaluarea documentelor curriculare (plan, programa, manual, auxiliare). Aplicaţii.

XV. Succesul şi insuccesul şcolar: cauze şi forme de manifestare. Strategii de abordare psihopedagogică a dificultăţilor īn īnvăţarea şcolară.  Programe de intervenţie personalizată. Asistenta psihopedagogica in scoala. Aplicaţii.

XVI. Managementul institutiei scolare: fundamente teoretico-metodologice. Stiluri de conducere. Schimbare si dezvoltare organizationala. Descentralizare invatamantului: rol, functii, mecanisme.

XVII. Educatia elevilor cu nevoi speciale. Creativitate,  inovaţie şi educaţie pentru excelenţă a  copiilor/elevilor/tinerilor cu potenţial  aptitudinal ridicat. Metode de cultivare a talentelor si de stimulare a creativitatii. Asigurarea sanselor egale in educatie. Etica si nediscriminare.

XVIII. Managementul proiectelor de cercetare in stiintele educatiei.

XIX. Personalitatea cadrului didactic. Profesionalizarea carierei didactice: statut, roluri, competenţe, standarde. Formare initiala si continua, evaluare si autoevaluare

 

Bibliografie generală - Autori romāni / īn limba romānă

 

1.        *** Legea īnvăţămāntului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2.      *** Legea Statutul personalului  didactic nr. 128/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3.      OECD( 2000) . Analiza politicilor naţionale īn domeniul educaţiei: Romania ( trad.). Bucureşti: MEN.

4.      U.E. ( 2006) . Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training. Report 2006. Bruxells: European Commission.

5.      Antonesei, L.(2002). O introducere īn pedagogie. Dimensiuni axiologice şi transdiscip0linarre ale educaţiei. Iaşi: Polirom.

6.      Albu, G. ( 2001) Mecanisme psihopedagogice ale evaluării şcolare: Ploieşti. . Editura Univ. Ploieşti.

7.      Bārlogeanu, L.( coord) ( 2005).Identitate şi globalizare. Bucureşti: Humanitas Educaţional.

8.      Bīrzea, C.( coord).( 2001). Īnvăţatea permanentă-prioritate a politicii educaţionale din  Romānia. Bucureşti: ISE.

9.      Bīrzea, C.( 1995). Arta şi ştiinţa educaţiei. Bucureşti: EDP.

10.   Bocoş, M. ( 2002). Insturea interactivă. Repere pentru reflecţie şi acţiune. Cluj- Napoca:  Editura Presa Universitară Clujeană.

11.     Bocoş, M.( 2005) Teoria şi practica cercetării pedagogice. Ed. a III – a. Cluj-Napoca : Editura Casa Cărţii de Ştiinţă.

12.   Cerghit, I. ( 2007). Metode de īnvăţămānt.Ed. a IV-a. Iaşi : Polirom

13.    Cerghit, I. (2002). Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii. Bucureşti: Ed. Aramis.

14.   Cerghit, I, Vlăsceanu, L. ( coord. ) ( 1988). Curs de pedagogie. Bucureşti : Tipografia Univ din Bucureşti.

15.   Cerghit, I., Neacşu, I. Negreţ-Dobridor, I., Pānişoară, I.-O.(2001). Prelegeri pedagogice. Iaşi: Polirom.

16.   Chiş,V. ( 2005). Pedagogia contemporană-Pedagogia pentru competenţe. Cluj-Napoca: Editura Cărţii de Ştiinţă.

17.   Cozma, T.(2002).O nouă provocare pentru educaţie: interculturalitatea. Iaşi: Polirom.

18.   Cozma, T. (2002). Introdicere īn pedagogie. Iaşi: Ed. Univ. Al.I. Cuza.

19.   Cosmovici, A., Iacob, L. (coord.) ( 1998). Psihologie şcolară.Iaşi: Polirom.

20.  Creţu. C. ( 1998). Curriculum diferenţiat şi personalizat. Iaşi: Polirom

21.   Creţu, C. ( 2000).Teoria curriculumului şi conţinuturile educaţiei. Iaşi: Edit Univ. “ AL. I. Cuza” Iaşi.

22.  Cristea, S. (coord). ( 2006). Curriculum pedagogic. Bucureşti: EDP

23.  Cristea,  S. (1998). Dicţionar de termeni pedagogici. Bucureşti: EDP.

24.  Crişan, A. ( coord.) (1996). Curriculum şcolar. Ghid metodologic. MEdC., ISE. Bucureşti: ( f.ed).

25.  Cucoş, C. ( 2002). Pedagogie. Ed. a II-a. Iaşi : Polirom.

26.  Cucos, C. (1998) (coord.) Psihopedagogie pentru exemenele de definitivat si grade didactice, Polirom, Iasi

27.  Cucos. C., (2006), Informatizarea in educatie, Editura Polirom, Iasi.

28.  Dragu, A.(1996). Structura personalităţii profesorului. Bucureşti: EDP.

29.   Dumitru , I. ( 2000). Dezvoltarea gāndirii critice şi īnvăţarea eficientă. Timişoara: Ed. Univ. de Vest.

30.  Ezechil, L. (2002). Comunicarea educaţională īn context şcolar. Bucureşti: EDP.

31.   Ionescu, M., Chiş, V. (2001). Pedagogie . Suporturi pentru formarea profesorilor. Cluj-Napoca: Editura Press Universitară Clujeană.

32.  Ionescu, M., Radu, I.( coord). (2001).Didactica modernă. Cluj-Napoca: Editura Dacia.

33.  Ionescu, M.( 2005). Instrucţie şi educaţie. Arad: Vasile Goldiş University Press.

34.  Ionel, V. ( 2004). Fundamentele pedagogiei. Craiova.:Editura Universitaria.

35.   Iucu, R.B. (2001). Instruirea şcolară. Perspective teoretice şi aplicative. Iaşi: Polirom.

36.  Iucu, R.B. ( 2000). Managementul şi gestiunea clasei de elevi. Fundamente teoretico-metodologice. Iaşi: Polirom.

37.  Iucu, R.B. ( 2004). Formarea cadrelor didactice. Sisteme, politici, strategii. Bucureşti: Humanitas educational.

38.  Joiţa, E, ( 2005) Strategii constructiviste īn formarea iniţială a profesorului, vol I. Craiova: Ed. Universitaria.

39.  Joiţa, E., Ilie, V., Frăsineanu, E. ( 2003). Pedagogie – Educaţie şi curriculum. Craiova. : Ed. Universitaria.

40.  Jinga, I.  Negreţ, I.( 2004). Inspecţia şcolară şi designul instrucţional. Bucureşti : Ed. Aramis.

41.   Maciuc, I. ( 2000). Dimensiuni sociale şi aspecte instituţionale ale educaţiei. Craio9va : Editura SITECH

42.  Manolescu, M. (2006). Evaluarea şcolară. Metode , tehnici, instrumente. Bucureşti :Editura Meteor.

43.  MEdC ( 2004). Indicatori pentru educaţie şi formarea profesională. Studiu comparativ. Bucureşti: ( f.e.).

44.  Neacşu, I. (1999). Instruire şi īnvăţare. Ediţia a II-a. Bucureşti : EDP.

45.  Neacşu, I. (1990). Metode şi tehnici moderne de īnvăţare eficientă. Bucureşti. : Editura Militară

46.  Neacşu, I., Felea ,Gh.(coord.) (2004). Asigurarea calităţii īn educaţie. Valori europene şi proiecte romāneşti īn domeniul asigurării             calităţii īn īnvăţămāntul preuniversitar. Galaţi;: Şcoala Gălăţeană

47.  Negreţ-Dobridor, I. ( Pānişoară, I.-O.(2005). Ştiinţa īnvăţării. Iaşi. Polirom.

48.  Negreţ-Dobridor, I. ( 2004). Didactica nova. Bucureşti: Editura Aramis.

49.  Nicola , I.(2000) . Tratat de pedagogie. Bucureşti: EDP.

50.  Niculescu, R.M.( coord.) (2001).Pregătirea iniţială, psihologică, pedagogică şi metodică a profesorilor. Braşov: Edit. Universităţii.             “Transilvania”, Braşov.

51.    Oprea , C. L. ( 2003). Pedagogie. Alternative metodologice interactive. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.

52.  Panţuru, S.( 2002). Elemente de teoria şi metodologia instruirii. Braşov: Editura Universităţii “ Transilvania”, Braşov.

53.  Păun, E. ( 1998). Şcoala -  abordare sociopedagogică. Iaşi : Polirom.

54.  Păun, E., Potolea , D. ( coord.)( 2002). Pedagogie . Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. Iaşi: Polirom.

55.  Pānişoară, I.-O. ( ( 2006). Comunicarea eficientă. Ed. a III-a. Iaşi : Polirom.

56.  Potolea, D. (1996). Scopuri şi obiective ale procesului didactic. Īn Sinteze pe teme de didactică modernă. Culegere (coord I.T. Radu)        .Bucureşti: Tribuna īnvăţămāntului.

57.  Potolea, D. (1989 ). Profesirul şi strategiile de conducere a a īnvăţării. Īn L. Vlăsceanu, I. Jinga.  Stucturi, strategii şi performanţe īn            īnvăţămānt. Bucureşti: Editura Academiei.

58.  Potolea, D., Manolescu, M. (1995).Teoria şi practica evaluării educaţiei. MEdC. Bucureşti : PIR.

59.  Potolea, D. Manolescu, M. (1996). Teoria şi metodologia curriculumului. MEdC. Bucureşti: PIR.

60.  Preda, V. (1985) . Strategii de instruire. Cluj-Napoca:

61.   Radu, UI. ( 1991). Introducere īn psihologia contemporană . Cluj-napoca:Editura Sincron

62.  Radu I. T. (1999). Evaluarea īn procesul didactic. Bucureşti: EDP.

63.  Stoica, A. ( coord.)( 2001).Evaluarea curentīă şi examenele. Ghid pentru profesori. Buc.: Edit. ProGnosis.

64.  Stoica, A., Mihail, R. (2006). Evaluarea educaţională. Inovaţii şi perspective. Bucureşti: Humanitas Educaţional.

65.  Şoitu, L. (1997). Pedagogia comunicării. Bucureşti:EDP.

66.  Stan, E. ( 2006 ). Managementul clasei.. Bucureşti: Editura Aramis.

67.  Stanculescu, E., (2005) Elemente de psihologia educatiei, Ed. Carta Universitară, Bucuresti

68.  Toma St. ( 1994). Profesorul, factor de decizie . Bucureşti : Ed. Tehnică.

69.  Tomşa, Gh. ( 1999). Consilierea şi orientarea īn şcoală. Bucureşti: Ed. Casa de editura  şi Presă Viaţa Romānească

70.  Ungureanu, D. ( 1999). Teoria curriculumului. Timişoara: Ed.Mirton.

71.   Văideanu, G. ( 1988). Educaţia la frontiera dintre milenii. Buc.: Ed. Politică.

72.  Vlăsceanu, L., Neculau,A., Miroiu, A., Mărginean, I., Potolea, D. (coord.) (2002). Şcoala la  răscruce. Schimbare şi continuitate īn  curriculumul īnvăţămāntului preuniversitar. Studiu de impact. Vol. I şi II. Iaşi: Polirom.

73.  Voiculescu, F. (2005). Manual de pedagogie contemporană Partea I.  Cluj-Napoca.: Eitura Risoprint.

74.  Zlate , M. (coord.)( 2001). Psihologia la răspāntia dintre milenii. Iaşi: Polirom.

 

 

Bibliografie generală  Traduceri  din literatura străină.

 

1.       Ausubel D.P., Robinson, R. (1981). Īnvăţarea şcolară. O introducere īn psihologia  pedagogică. Bucureşti : EDP.

2.      Agenţia Naţională Socrates (1996). Combaterea eşecului şcolar.. Bucureşti: EDP.

3.      Botkin, J., Elmandjra, M., Maliţa, M.( 1981). Orizontul fără limite al īnvăţării. Bucureşti: Ed. Politică.

4.      Dave, H. R. (sub red) (1991).Fundamentele educaţiei permanente. Bucureşti: EDP

5.      D` Hainaut, L. (coord.) ( 1981). Programe de īnvăţămānt şi  educaţie permanentă. Bucureşti : EDP

6.      Davitz, G.,  Ball, S. (1978). Psihologia procesului educaţional

7.      De Landsheere, G. (1975). Evaluarea continuă a elevilor şi examenele. Bucureşti: EDP.

8.      Dellors,J. (coord.). (2000). Comoara lăuntrică. Raportul către  UNESCO al Comisiei  Internaţioanale pentru Educaţie.

9.      Gagne, R.M. , Briggs, L. (1977). Principii de design al instruirii. Bucureşti : EDP

10.   Geissler, E.(1981). Mijloce de educaţie . Bucureşti: EDP..        

11.    Hayes, N., Orell,S.(1997). Introducere īn psihologie.Bucureşti:

12.   Kidd, J. R. (1981). Cum īnvaţă adulţii. Bucureşti: EDP.

13.   Lowe; H. (1978). Introducere īn psihologia īnvăţării la adulţi. Bucureşti: EDP.:

14.   Monteil, J.M:,(1997). Educaţie şi formare. Iaşi : Polirom.

15.   Meyer, G. (2004). De ce şi cum evaluăm ? Iaşi: Polirom.

16.   Peretti, A. de (1996) . Educaţia īn schimbare.  Iaşi: Ed. Spiru Haret.