0768636821

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ŞTIINȚIFICE

  P R O G R A M A

 PENTRU EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ĪN ĪNVĂȚĂMĀNT

   DISCIPLINA DE EXAMEN:

 

PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

 

2015

 A.   PREZENTARE. COMPETENȚE GENERALE

         Prezenta programă se adresează cadrelor didactice care doresc să participe la examenul pentru definitivare īn īnvăţămāntul preuniversitar, la disciplina Psihopedagogie Specială.

Programa de examen este elaborată īn acord cu legislaţia īn vigoare, iar concepţia, principiile şi criteriile care stau la baza selecţiei prezentei tematici sunt următoarele:

a)    statutul şi competenţele aferente carierei didactice;

b)    eficacitatea practică şi socială a conţinuturilor pentru registrul activităţilor desfăşurate de cadrul didactic īn unităţile şcolare din īnvăţămāntul preuniversitar special şi special integrat, asociată cu interesele de bază ale elevilor cu CES cu care lucrează şi/sau interacţionează;

c)    raportarea la dificultăţile majore pedagogice, psihopedagogice, psihosociale īntāmpinate de cadrele didactice īn practica şcolară, la nevoia de consolidare şi diversificare a competenţelor dobāndite īn cadrul procesului de formare şi dezvoltare profesională;

d)    dezvoltarea şi inovarea metodologică, prin reflecţie asupra teoriei şi practicii educaţionale, la nivel naţional şi internaţional.

 COMPETENŢE GENERALE

- Cunoaşterea, īnţelegerea şi utilizarea operaţională adecvată a conceptelor psihopedagogice;

- Cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice fundamentale īn psihopedagogia specială;

- Cunoaşterea specificului īnvăţării, compensării/recuperării şi integrării copiilor cu cerinţe educaționale speciale (CES);

- Evaluarea şi monitorizarea dezvoltării psihointelectuale, socio-afective şi comportamentale  a elevilor cu CES.

- Proiectarea şi realizarea demersului didactic trans-, inter- şi multidisciplinar, īn funcţie de particularităţile biopsihosociale ale copiilor/elevilor cu CES;

- Dezvoltarea competenţelor metodice şi metodologice ale cadrelor didactice din īnvăţămāntul special şi special integrat.

- Aplicarea principiilor didacticii generale şi specifice.

- Cunoaşterea documentelor şcolare specifice şi a legislaţiei īn vigoare.

 

B.   TEMATICA DE SPECIALITATE. COMPETENŢE SPECIFICE

 Psihopedagogia specială este o ştiinţă interdisciplinară la confluenţa dintre psihologie, pedagogie, medicină şi sociologie, care se ocupă de cunoaşterea complexă a persoanelor cu cerinţe educative speciale, īn vederea proiectării şi implementării de acţiuni cu caracter formativ şi corectiv-terapeutic pentru o inserţie/reinserţie psihosocială eficientă.

 

COMPETENŢE SPECIFICE

Competenţele şi conţinuturile din programă vizează:

- Interpretarea şi utilizarea īn procesul instructiv-educativ și terapeutic-recuperator a rezultatelor evaluărilor psihopedagogice şi curriculare ale copiilor cu CES, precum și īn diferite situaţii de īnvăţare şi de viaţă;

- Utilizarea rezultatelor evaluărilor īn vederea adaptării modalităţilor de instruire/ intervenţie cu scopul optimizării procesului de īnvăţare și recuperare a copiilor/elevilor cu CES; 

- Elaborarea unui curriculum adaptat nivelului de dezvoltare, precum şi potenţialului de īnvăţare al elevului cu CES;

- Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor instructiv-educative și terapeutic-recuperatorii adaptate particularităţilor psihoindividuale ale elevilor;

- Selectarea si diferentierea continuturilor, metodelor, procedeelor si mijloacelor didactice īn vederea derulării unui proces instructiv-educativ şi terapeutic recuperator de calitate.

- Utilizarea adecvată a strategiilor  didactice, terapeutic-recuperatorii şi compensatorii īn toate tipurile de activităţi desfăşurate cu copii/elevi  cu CES;

- Crearea unui climat educativ interactiv, de cooperare, stimulativ, care să dezvolte participarea activă, independenţa, schimbările pozitive de comportament şi autonomia copiilor/elevilor cu CES.

 

B. TEMATICA DE SPECIALITATE – PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

 

I. OBIECTUL ȘI PROBLEMATICA PSIHOPEDAGOGIEI SPECIALE

 

1. Obiectul și locul psihopedagogiei speciale īn ansamblul științelor psihopedagogice – relațiile sale interdisciplinare.

2. Cadrul conceptual și terminologia specifică psihopedagogiei speciale.

3. Structura și finalitățile psihopedagogiei speciale.

4. Actualităţi şi perspective – experiența națională şi internațională cu privire la practicile utilizate in interventia recuperatorie si educatia copiilor/elevilor/tinerilor cu CES.

 

II. ETIOLOGIE SI CLASIFICARE IN PSIHOPEDAGOGIA SPECIALA

 

1. Principalele categorii etiologice responsabile de aparitia dizabilitatilor; etiologie exogena, etiologie endogena.

2. Clasificarea dizabilitatilor.

3. Frecventa diferitelor tipuri de dizabilitati.

 

III. FACTORII ŞI ETAPELE DEZVOLTĂRII COPILULUI/TĀNĂRULUI CU DIZABILITĂŢI

 

1.    Factorii care condiţionează dezvoltarea copilului/tānărului. Relaţia dintre factorii ereditari, factorii de  mediu şi factorii educaţionali. Raportul specific dintre aceştia īn cazul copiilor/tinerilor cu dizabilităţi.

2.    Dezvoltarea compensatorie.

3.    Etapele dezvoltării ontogenetice şi relevanta lor in cazul copiilor cu dizabilitati.

 

IV.      EVALUAREA COMPLEXĂ ŞI DIAGNOSTICAREA COPILULUI/ ELEVULUI CU CES.

 

1.    Evaluarea copilului/elevului cu CES - proces continuu şi complex (domeniile evaluarii, scopul si metodologia evaluarii)

2.    Evaluarea copilului/elevului cu CES īn contextul intervenţiei educaţional-recuperatorii.

3.    Necesitatea psihodiagnozei formative in psihopedagogia specială.

4.    Metode şi mijloace de investigaţie psihopedagogică a copilului/ elevului cu CES. Fisa psihopedagogică - instrument de evaluare continuă şi intervenţie recuperatorie.

5.    Problematica depistarii precoce si a diagnosticului diferenţial īn psihopedagogia specială.

 

V. PARTICULARITĂŢILE DEZVOLTĂRII PSIHOFIZICE ŞI SOCIALE ALE COPIILOR/ELEVILOR CU DIZABILITĂŢI.

 

1.    Particularităţi ale funcţiilor şi proceselor psihice la copiii/elevii cu diferite tipuri de dizabilitati:

a.    Particularităţile senzaţiilor, percepţiilor, reprezentărilor

b.    Particularităţile gāndirii, limbajului, memoriei, imaginaţiei, atenţiei

c.     Particularităţi ale motivaţiei, afectivităţii, voinţei

2.    Specificul invatarii de tip scolar şi a procesului terapeutic-recuperatoriu la elevii cu dizabilitati.

3.    Individualizarea comunicării pe tipuri de dizabilitati.

4.    Structura şi formele de manifestare a  personalităţii copilului/elevului cu dizabilităţi.

5.    Specificul vietii sociale a copiilor/elevilor cu diferite tipuri de dizabilităţi. Consecinţe ale manifestării deficienţei īn procesul de dezvoltare, adaptare, integrare socială a acestora.

6.    Simptomatologie si structură in sindroamele diferitelor categorii de dizabilităţi.

 

VI.      TULBURĂRILE DE LIMBAJ. FORME DE MANIFESTARE A TULBURĂRILOR DE LIMBAJ ŞI TERAPIA LIMBAJULUI.

1.    Tulburari de pronuntie sau de articulatie.

2.    Tulburările de ritm şi fluenţă a vorbirii.

3.    Tulburări ale limbajului oral şi scris.

4.    Caracteristicile tulburărilor de limbaj la copilul/elevul cu CES.

5.    Terapii specifice de compensare şi īnvăţare a limbajului: terapia tulburărilor de limbaj, demutizarea, audiologia educaţională şi tehnologică, educaţia vizual-perceptivă, orientarea spaţială şi mobilitatea, psihoterapia comportamentală.

 

VII.      SPECIFICUL ACTIVITĂŢILOR EDUCAŢIONAL-TERAPEUTICE IN PSIHOPEDAGOGIA SPECIALA

1. Stimulare cognitivă

    a) Rolul activităţilor cognitive īn educaţia specială a copiilor/elevilor cu CES.

    b) Continutul activitatilor cognitive

2. Terapia ocupaţională

    a) Rolul şi funcţiile terapiei ocupaţionale.

    b) Desfăşurarea procesului de terapie ocupaţională.

 3.    Ludoterapia

    a)    Jocul ca proces de īnvatare și terapie recuperatorie

    b)    Ludoterapia īn cadrul acțiunii de terapie complexă recuperatorie integrată

    c)    Jocuri didactice şi activităţi de loisir realizate cu copiii/elevii cu CES īn activitatea de īnvăţare şi īn terapia educaţională integrată.

4.    Terapia psihomotricităţii şi abilitarea manuală

    a)   Structura psihomotricităţii. Obiective educational-terapeutice ale psihomotricitatii şi instrumente de evaluare.

    b)   Conţinutul, obiectivele şi modalităţile de evaluare a activitaţilor de abilitare manuală.

5.    Formarea autonomiei personale și sociale

    a)   Autonomia personală şi socială şi integrarea īn comunitate.

   b)   Formarea autonomiei personale și sociale. Obiective si structuri de activităţi educaţional-terapeutice.

 

VIII. PSIHOPEDAGOGIA INTEGRARII  COPIILOR/TINERILOR CU CES ĪN ŞCOALA DE MASĂ

1.    Obiectul de studiu al psihopedagogiei integrarii. Delimitari conceptuale din literatura de specialitate (integrare, normalizare, incluziune, diferenţiere, scoala incluzivă, adaptări curriculare, etc.).

2.    Cadrul normativ si legislativ care reglementeaza integrarea copiilor cu CES in scoala de masa.

3.    Modele si forme de integrare scolara a copiilor cu CES.

4.    Modalităţi de favorizare a integrării copiilor/tinerilor cu CES īn invatamantul de masă prin: depistare precoce, intervenţie timpurie, educaţie preşcolară, debut şcolar īn şcoala de masă, trasee educaţionale compatibile cu tipul şi gradul de deficienţă, etc. Optimizarea procesului educaţional prin intermediul profesorului itinerant şi de sprijin.

5.    Scoala incluzivă – caracteristici şi obiective. Managementul şcolii incluzive.

6.    Solutii privind integrarea scolara pentru principalele categorii de copii cu dizabilitati.

7.    Avantaje si limitele integrării şcolare.

 

IX.      FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR, DEPRINDERILOR ŞI CAPACITĂŢILOR ĪN VEDEREA INTEGRĂRII SOCIO-PROFESIONALE A COPIILOR/ELEVILOR/TINERILOR CU CES

1.    Caracteristicile şi rolul abilităţii manuale īn achiziţionarea principalelor abilităţi şi deprinderi necesare profesionalizării.

2.    Activităţi de formare a competenţelor necesare pregătirii pentru viaţă.

3.    Consilierea şi orientarea scolara si profesionala a elevilor cu CES.

4.    Integrarea socio-profesională a copiilor/elevilor/tinerilor cu CES.

 

 

C.   TEMATICA DIDACTICĂ – PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

 

  I.      DIDACTICA PSIHOPEDAGOGIEI SPECIALE - TEORIE GENERALĂ A PROCESULUI DE ĪNVĂŢĂMĀNT PENTRU ELEVII CU DIZABILITĂȚI

1.   Obiectul  de studiu şi scopul  didacticii psihopedagogiei speciale

2.  Structura īnvățămāntului special, scopul și  obiectivele procesului de īnvățămānt pentru elevii cu dizabilități.  

3.  Specificul procesului de īnvățămānt pentru elevii cu dizabilități  ca relație īntre predare-īnvățare-evaluare-compensare. Caracterul formativ-educativ-recuperator al programelor de psihopedagogie specială şi al programului de sprijin pentru elevii cu dizabilități integraţi īn īnvăţămāntul de masă.

4.  Ethosul pedagogic al īnvățămāntului pentru elevii cu dizabilități. Specificul aplicării sistemului de principii didactice  generale. Importanța aplicării principiilor  specifice īnvățămāntului pentru elevii cu dizabilități.

 

II.   PROIECTAREA, ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE ĪN ĪNVĂȚĂMĀNTUL PENTRU ELEVII CU DIZABILITĂȚI

1. Curriculum naţional: tipuri de curriculum. Practici noi īn organizarea curriculumului: interdisciplinaritate, modularitate, curriculum diferențiat și adaptat. Documente curriculare: planuri-cadru,  programe şcolare, manuale şcolare, alte suporturi curriculare.

2. Specificul curriculumului īnvăţămāntului special si special integrat pentru diferite tipuri și grade de dizabilitate: diferențiere/ individualizare curriculară, centrare pe formarea de competențe/ cunoștințe operative /deprinderi de viață, orientare terapeutic-compensatorie.

3. Operaționalizarea obiectivelor educaționale; strategii de operaționalizare. Stabilirea de  obiective diferențiate și individualizate  īn contextul activităților de īnvățare pentru elevii cu dizabilități; negocierea și stabilirea de comun acord a obiectivelor intervenției de către echipa multidisciplinară īn parteneriat cu familia.

4. Specificul proiectării activităţii didactice pentru elevii cu dizabilități: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de īnvăţare, proiecte de activităţi didactice (pentru diferite tipuri de lecţii  și activităţi  educaţional-terapeutice), proiectarea de activităţi de īnvăţare intra-, inter- şi transdisciplinare pe teme,  adaptări curriculare pentru elevii cu dizabilități integrați īn īnvățămāntul de masă, planuri de intervenţie personalizate. Rolul și funcționarea echipei multidisciplinare. Proiectare didactica pentru clase cu elevi avand doua sau mai multe grupe de nivel.

5. Forme de organizare a activităţii didactice īn īnvățămāntul special și special integrat. Forme de activitate diferențiată și individualizată: īnvățare pe grupe de nivel (multi-level learning), īnvățare individualizată, lucru īn echipă al profesorilor (team-teaching), parteneriat īn predare-īnvățare etc.

6. Specificul relației elev-profesor īn contextul activităților de grup şi individuale. Tipuri de relaţii specifice educaţiei speciale.

 

 III.      STRATEGII DIDACTICE SPECIFICE PSIHODEDAGOGIEI SPECIALE

1. Specificul utilizării metodelor didactice tradiționale īn cazul diferitelor  categorii de elevi cu dizabilități: clasificare, definire, evidențierea avantajelor și limitelor īn funcție de specificul dizabilității.

2. Aplicarea  metodelor didactice  moderne, activ-participative, īn activităţile şcolare desfăşurate cu elevii cu diferite tipuri de dizabilități: caracteristici, avantaje și limite. Īnvățarea prin cooperare.

3. Metode, procedee și tehnici specifice psihopedagogiei speciale:

    - īn activitatea educativ-terapeutică cu elevii cu dizabilități mintale - metoda imitației, modelării, fragmentării operațiilor īn secvențe mici și īnlănțuirea lor, metode specifice de structurare și organizare spațio-temporală, metode de terapie comportamentală, ABA, TEACCH, PECS, Give me 5, etc.;

    - īn activitatea  educativ-terapeutică cu elevii cu dizabilități auditive- metodologia specifică demutizării (metoda orală, metoda gestuală, sistemul dactil, metoda grafică, comunicarea totală), metode specific ortofonice, metodologia labiolecturii, etc.;

    - īn activitatea educativ-terapeutică cu elevii cu dizabilități vizuale- metode, procedee şi tehnici de stimulare şi educaţie vizuală a resturilor de vedere, metode de educare a tactil-kinesteziei, orientării spațiale și a deplasării la nevăzători etc.;

    - metodele şi procedeele specific logopedice: demonstrația articulatorie, modelarea,  exercițiul articulatoriu, fonatoriu, comparația ortofonică, sonoră și grafică, metoda ”mecanică”,  derivarea sunetelor, comunicarea augmentativă și alternativă etc.

Modele de programe terapeutice complexe pentru diferite tipuri de dizabilități.

4. Metodica predării-īnvățării citit-scrisului şi calculului aritmetic.

    a) Formarea şi consolidarea  deprinderilor de citit-scris la diferite categorii de elevi cu dizabilități. Formarea structurilor perceptiv-motrice de bază (schemă corporală, coordonare oculo- manuală, structuri perceptiv- motrice de formă, mărime, culoare, spațiale și temporale), pregrafia şi prelexia – faze premergătoare ale īnsuşirii citi-scrisului. Etapele īnsuşirii citit-scrisului: perioada preabecedară, abecedară și postabecedară la copilul cu dizabilități. Utilizarea metodei fonetico-analitico-sintetice, a metodei globale, īn activitatea de īnvăţare a citit-scrisului. Metodologia predării-īnvățării cunoștințelor elementare de limba romānă la elevii cu diferite tipuri de dizabilitati.

    -  Metodologia īnvățării citit-scrisului īn Braille.

    -  Particularităţi ale īnvățării citit-scrisului īn cazul copiilor cu surditate.

    - Specificul īnvățării citit-scrisului la elevii cu dizabilități multiple (surdo-cecitate, paralizii cerebrale, autism, etc).

    b) Specificul formării competenţei de calcul aritmetic la copilul cu dizabilitati. Abilități de pre-calcul. Formarea conceptului de număr natural. Numeraţia. Operaţii cu numere naturale. Utilizarea practică a unităților de măsură. Metodica rezolvării problemelor īn cazul elevilor cu diferite tipuri de dizabilitati.

5. Mijloacele de īnvăţămānt şi integrarea lor īn procesul de predare-īnvăţare-evaluare  orientat terapeutic-compensator, pentru elevii cu dizabilități.

    a) Tipuri de mijloace de īnvăţămānt şi caracteristicile lor.

    b) Particularităţi ale utilizării mijloacelor de īnvăţămānt īn educaţia specială: importanța mijloacelor concret-intuitive la elevii cu dizabilități mintale;  utilizarea mijloacelor moderne audio-vizuale şi informatice; utilizarea de softuri educationale; rolul mijloacelor surdo-tehnice (individuale, colective, portabile, fixe, mecanice, electrice, electronice) şi descrierea lor īn funcţie de analizator (auditive, vizuale, vibrotactile, electrostimulatoare, combinate); mijloace tehnice de instruire pentru elevii slab-văzători şi nevăzători; rolul tehnologiilor de acces īn procesul de īnvăţare şi comunicare.

6. Strategii de evaluare a rezultatelor procesului educativ-terapeutic și a progresului școlar al elevilor cu dizabilități.

    a. Funcțiile și formele (tipurile) evaluării și integrarea acestora īn procesul educativ-terapeutic desfășurat cu elevii cu dizabilități. Importanța evaluării continue (formative) īn activitățile de īnvățare și terapie cu elevii cu dizabilități. Formarea capacității de autoevaluare la elevi.

    b. Metode de evaluare: tradiționale și moderne.  Specificul utilizării lor la diferite categorii de elevi cu dizabilități (caiete de observații, fișe de evaluare, scale de progres, rapoarte de evaluare descriptive). Modalităţi de elaborare a probelor de evaluare şi a itemilor.

    c. Aprecierea rezultatelor școlare. Tehnici  de notare și oportunitatea utilizării lor īn cazul diferitelor categorii de elevi cu dizabilități (prin raportare la curriculum/descriptori de perfomanță, la standardele unui grup de referință, la individ). Sisteme de notare (cifrică și cu calificative) bazate pe descriptori de performanță utilizate īn īnvățămāntul special. Factori perturbatori īn apreciere și notare.  

 

D.  BIBLIOGRAFIE

1. Anca, M., Logopedie, Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2003

2.      Boici Gherghina, Stănică Ilie – Evaluarea copiilor cu CES īn perspectiva integrării, Timpul, Reşiţa, 1998

3.      Cerghit Ioan – Metode de īnvăţămānt, Editura Polirom, Iaşi, 2006

4.      Cozma Adrian – Psihopedagogia comunicării la copii cu dizabilităţi mintale, Editura RAR, Bucureşti, 2008

5.      Creţu Carmen – Curriculum individualizat şi personalizat, Ed. Polirom, Iaşi, 1998

6.      Cucoş Constantin  – Pedagogie generală, Editura Polirom, Iaşi, 2000

7.      Gherguţ Alois – Sinteze de psihopedagogie specială, Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice, Editura Poliorom, Iaşi, 2005

8.      Gherguţ Alois – Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi incluzive īn educaţie, Editura Polorom, Iaşi, 2006

9.      Green Cristofer, Chee Kit  – Să inţelegem ADHD, Editra Aramis, Bucureşti, 2009

10.  Ionescu Miron, Radu Ioan – Didactica modernă, Editura Dacia Cluj, 2004

11. Mitrofan Iolanda (coord) - Psihopatologia, Psihoterapia si Consilierea Copilului, Editura SPER, Bucuresti, 2001

12.  Mitrofan Nicolae– Testarea psihologică a copilului mic, EditPress Mihaela SRL, Bucureşti, 1997

13. Muşu, I., Taflan, A. - Terapia educaţională integrată, Ed. Pro Humanitate, Bucureşti, 1997.

14. Paunescu C., Musu I., Recuperarea medico-pedagogica a copilului handicapat mintal, Ed. Medicala, Bucuresti, 1990.

15.  Păunescu Constantin, Muşu Ionel – Psihopedagogia specială integrată. Handicapul mintal. Handicapul intelectual, Pro Humanitate, Bucureşti, 1997

16.  Păunescu Constantin, Muşu Ionel – Metodologia īnvăţării matematicii la deficienţii mintali, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1981

17.  Peeters Theo – Autismul. Teorie şi intervenţie educaţională, Editura Ştiinţele Educaţiei, 2009

18.     Popovici, D.V, Elemente de psihopedagogia integrării, Editura Pro Humanitate, Bucureşti, 1999.

19.  Popovici DoruVlad – Dezvoltarea comunicării la copiii cu deficienţe mintale, Editura Pro Humanitate, Bucureşti, 2000

20.  Popovici Doru Vlad – Orientări teoretice şi practice īn educaţia integrată Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2007

21.  Popovici , D.V,  Matei, R., Terapie ocupationala pentru persoane cu deficiente, Edit. MUNTENIA, Constanța, 2005.

22.  Popovici Doru-Vlad, Racu Sergiu  – Recuperarea copiilor cu polihandicap, Asociația pentru Persoane cu Dizabilități de Intelect Humanitas din Moldova, Ī.S.F.E-.P. ”Tipografia Centrală”, 2012.

23.  Popovici Doru-Vlad, Racu Aurelia, Dani Anatol, Crețu Verginia – Intervenția recuperativ-terapeutică pentru copiii cu dizabilități multiple, Editura Ruxandra, Chișinău, 2009.

24.  Popovici Doru-Vlad (coord.), Cozma Adrian., Tutu Alina Stefania., Constantin Madalina., Cotae Petrica., Neagoe Stelian – Strategii de comunicare augmentativa si alternativa pentru elevii non-verbali, Editura Universitatii Bucuresti, Bucuresti, 2015.

25.  Preda Vasile – Psihopedagogia intervenţiei timpurii la deficienţii vizuali PUC, Cluj Napoca, 2002

26.  Preda Vasile – Intervenţia precoce īn educarea copiilor deficienţi vizuali, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 1999

27.  Preda Vasile (coord.) – Elemente de psihopedagogie aplicată. Cercetări fundamentale şi aplicate, Editura Eikon, Cluj Napoca, 2007

28.  Pufan Constantin – Probleme de surdo-psihologie, vol. I, 1972, vol. II,  Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1982

29.   Radu Gheorghe – Psihopedagogia dezvoltării şcolarilor cu handicap,  Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1999

30.  Radu Gheorghe – Psihopedagogia şcolarilor cu handicap mintal,  Editura Pro Humanitate, Bucureşti, 2000

31.   Radu Gheorghe – Introducere īn psihopedagogia şcolarilor cu handicap,  Editura Pro Humanitate, Bucureşti, 1999

32.  Radu, D. I., Ulici, G., – Evaluarea si educarea psihomotricitatii,  Editura Fundatiei Humanitas, Bucureşti, 2003

33.  Radu Gheorghe – Psihologie şcolară pentru īnvăţămānt special,  Editura Fundaţiei Pro Humanitas, Bucureşti, 2002

34.  Stănică Ilie, Muşu Ionel, Popa Mariana, Popovici Doru Vlad, Rozorea Anca – Psihopedagogia specială – Deficienţe senzoriale, Pro Humanitate, Bucureşti, 1997

35.  Stănică Ilie, Popa Mariana  – Elemente de psihopedagogia  deficienților de auz, Institutul Național pentru Recuperare și Educație Specială a Persoanelor Handicapate, Editura Universul, București, 1994

36.  Stoica Adrian – Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Editura Humanitas Educational, Bucureşti, 2003

37.  Şchiopu Ursula, Verza Emil – Psihologia vārstelor, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1995

38.   Ştefan Mircea – Educarea copiilor cu vedere slabă, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1981

39.  Verza Emil – Psihopedagogia specială, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994

40.     Verza, E, Verza E.F (coord), Tratat de psihopedagogie specială, București, Editura Universității din București, 2011

41.     Verza Emil – Tratat de logopedie, vol. I, Editura Fundaţiei Humanitas, Bucureşti, 2003

42.     Verza, E., Tratat de logopedie, vol. II, Bucureşti, Ed. Semne, 2009

43.  Verza Emil, Verza Emil Florin – Psihologia vārstelor, Editura Prohumanitate, Bucureşti, 2000

44.  Verza Emil Florin – Introducere īn psihopedagogia specială şi asistenţă socială, Editura  Fundaţiei Humanitas, 2002

45.  Vlad Elena – Evaluarea īn actul educativ terapeutic, Editura Pro Humanitate, Bucureşti, 1999

46.   Vlad Mircea, Ghilaş Ileana, Cozma Adrian, Vasiliu Coca-Marlena – Dicţionar enciclopedic de Psihopedagogie specială, Editura Fundaţiei Culturale Marin Speteanu, Bucureşti, 2009

47.  Vrăsmaş Ecaterina – Īnvăţarea scrisului - o perspectivă comprehensivă şi integrativă, Editura Prohumanitate, Bucureşti, 1999

48.   Vrăsmaş Ecaterina, Stănică Cornelia – Terapia tulburărilor de limbaj – Intervenţii logopedice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997

49.  *** Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011 şi actele normative subsecvente acesteia, cu privire la īnvăţămāntul special şi special integrat:

-    Regulamentul de organizare şi funcţionare a īnvăţămāntului special şi special integrat, aprobat prin OMECTS nr. 5573/ 07.10.2011

-    Regulamentul privind organizarea şi funcţionare Centrelor judeţene/ al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin OMECTS nr. 5555/07.10.2011

-    Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi īn īnvăţămāntul de masă, aprobată prin OMECTS nr. 5574/ 07.10.2011

-    Metodologia – cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv īnfiinţarea de grupe/ clase īn spitale, aprobată prin OMECTS nr. 5575/ 07.10.2011

-    Metodologia privind evaluarea, asistenta psihoeducationala, orientarea scolara si orientarea profesionala a copiilor, a elevilor si a tinerilor cu cerinte educationale speciale, aprobată prin OMECTS nr. 6552/13.12.2011

50. *** Planurile-cadru, programele şcolare in vigoare pentru invatamantul special.

 NOTĂ: Īn elaborarea subiectelor, se va lua īn considerare faptul că unele subiecte pot fi formulate astfle īncāt să ofere libertatea candidatului să abordeze problemele de specialitate și de didactica specialității din perspectiva unei categoriei de elevi cu dizabilități.