0768636821
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI , CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

PROGRAMA de PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA pentru  GRADUL II  īn īnvăţămānt

 

 

 

1. Psihopedagogie specială

 

Observaţie 

1.    Temele marcate cu asterix (*) nu sunt cerute la definitivat.

2.    Candidaţii pentru obţinerea examenului de definitivare şi gradul II pot opta pentru domeniul de specializare specific unităţii de īnvăţămānt īn care īşi desfăşoară activitatea. Astfel:

· cadrele didactice din unităţile şcolare pentru deficienţi de intelect susţin examenele (pentru definitivare şi gradul didactic II) din tematica generală şi tematica specifică Psihopedagogiei speciale a deficienţilor de intelect (respectiv II.1.);

· cadrele didactice din unităţile şcolare pentru deficienţi de auz susţin examenele (pentru definitivare şi gradul didactic II) din tematica generală şi tematica specifică Psihopedagogiei speciale a deficienţilor de auz (respective II.2.);

· cadrele didactice din unităţile şcolare pentru deficienţii de vedere susţin examenele (pentru definitivare şi gradul didactic II) din tematica generală şi tematica specifică Psihopedagogiei speciale a deficienţilor de vedere (respective II.3.);

· cadrele didactice care īşi desfăşoară activitatea pe post de logoped susţin examenele (pentru definitivare şi gradul didactic II) din tematica generală şi tematica specifică Logopediei (respective II.4.);

· cadrele didactice care īndeplinesc funcţia de logoped īntr-o unitate de īnvăţămānt special pot opta (pentru definitivare şi gradul didactic II) īntre domeniul Logopediei şi al Psihopedagogiei deficienţei specifice unităţii respective (vor susţine examenul din tematica generală şi din tematica pentru care a optat);

· cadrele didactice itinerante/sprijin vor susţine examenele (pentru definitivare şi gradul didactic II) īn funcţie de specificul dizabilităţii majorităţii numărului de elevi pentru care asigură asistenţă educaţională (vor susţine examenul din tematica generală şi din tematica pentru care a optat);

· cadrele didactice din īnvăţămāntul de masă de la clasele integratoare pot susţine examenele (pentru definitivare şi gradul didactic II) īn funcţie de tipul dizabilităţii elevilor integraţi (vor susţine examenul din tematica generală şi din tematica pentru care a optat);

· cadrele didactice care funcţionează la grupele/clasele cu elevi cu deficienţe associate/multiple vor susţine examenele (pentru definitivare şi gradul didactic II) la tematica generală şi la una din tematicile specifice unei categorii de dizabilităţi.

 

Competenţe teoretice generale - cunoştinţe referitoare la:

o  conţinutul, componenele şi ramurile psihopedagogiei speciale;

o  delimitări conceptuale: defect, deficienţă, incapacitate, handicap, compensare, terapie, recuperare etc.;

o etiologia principalelor categorii de deficienţe/dizabilităţi (mintale/de intelect, vizuale, auditive, motorii/neuromotorii) şi a tulburărilor de limbaj;

o  tipologia deficienţelor;

o  particularităţile proceselor psihice ale persoanelor cu diferite tipuri de deficienţă/dizabilitate (procese senzorio-perceptive, reprezentări, atenţie, memorie, gāndire, limbaj, afective etc.);

o   teorii ale īnvăţării cu aplicabilitate la diferite categorii de elevi cu deficienţe/dizabilităţi;

o   practici moderne īn psihopedagogia specială : educaţia timpurie, educaţie integrată/incluzivă, programe de intervenţie personalizată, echipa interdisciplinară etc.);

 

Competenţe metodologice generale vizānd:

o   principiile didacticii īn educaţia specială;

o   evaluarea complexă a principalelor categorii de persoane cu deficienţe/dizabilităţi pentru stabilirea diagnosticului;

o   elaborarea programelor personalizate : recuperatorii, compensatorii, educative;

o   modalităţi de implicare īn elaborarea planului de servicii personalizat, consilierea familiilor etc.

o   adaptarea curriculară (selectarea şi diferenţierea conţinuturilor, metodelor, procedeelor şi mijloacelor didactice);

o   strategiile de predare-īnvăţare activizante (de exemplu, īnvăţarea mediată, īnvăţarea prin cooperare, īnvăţarea interactivă etc.);

o   evaluarea predictivă, formativă şi sumativă;

o   orientarea şcolară şi profesională a persoanelor cu dizabilităţi (principii, forme şi metode de realizare).

 

 

 

I. TEMATICA GENERALĂ:

 

 I.1. Stadiul actual şi tendinţele privind intervenţia, educaţia şi asistenţa persoanelor cu cerinţe speciale

 

a.  Obiectul, scopul şi sarcinile psihopedagogiei speciale. Conţinutul şi structura psihopedagogiei speciale. Statutul interdisciplinar, relaţiile cu psihologia, pedagogia şi alte ştiinţe. Problematica terminologiei īn literatura de specialitate.

b.  Experienţa naţională şi internaţională cu privire noile practici īn reabilitarea şi educaţia persoanelor/elevilor cu dizabilităţi.

c.   Finalităţile şi cadrul conceptual al asistenţei psihopedagogice şi educaţiei speciale.

d.  Specificul relaţiei şi interacţiunii īntre ereditate – mediu – educaţie la persoanele cu dizabilităţi. Raportul īnvăţare-dezvoltare-compensare la persoanele cu dizabilităţi.*

e.   Noile tehnologii informatice şi educaţia specială. Orientări actuale īn tehnologia IT pentru persoanele cu dizabilităţi. Īnvăţarea asistată de calculator la elevii cu dizabilităţi

f.    Aspecte privind calitatea vieţii şi serviciilor pentru copiii/persoanele cu cerinţe speciale.*

 

I.2. Evaluarea şi expertiza elevilor cu cerinţe speciale. Metode şi mijloace de evaluare/investigaţie utilizate īn              psihopedagogia specială.

 

a. Evaluarea elevilor cu cerinţe speciale - proces continuu şi complex.

b. Evaluarea īn contextul intervenţiei educaţional-recuperatorii a copiilor cu cerinţe speciale.*

c. Metode şi mijloace de investigaţie psihologică şi psihopedagogică a elevilor cu cerinţe speciale.

d. Fişa psihopedagogică şi modalităţi de valorificare a acesteia īn cunoaşterea elevilor cu cerinţe speciale; criteriile care trebuie stea la baza caracterizării psihopedagogice a elevilor cu dizabilităţi; importanţa şi relevanţa diagnosticului diferenţial īn activităţile educativ-recuperatorii cu elevii care prezintă diferite tipuri de dizabilităţi.

 

I.3. Organizarea proceselor corectiv-compensatorii şi instructiv-educative la elevii cu cerinţe educative speciale.

 

a. Aplicarea teoriilor īnvăţării īn activităţile corectiv-compensatorii şi instructiv-educative la elevii cu dizabilităţi;

b. Particularităţi ale proceselor psihice şi īnvăţarea de tip şcolar la elevii cu dizabilităţi.

c. Aplicaţii ale terapiilor ocupaţionale īn educaţia specială.

d. Algoritmul elaborării Planului de servicii personalizat (PSP) şi a Programului de intervenţie personalizat (PIP);

e. Evaluarea educaţională a elevilor cu cerinţe educative speciale; rolul şi relevanţa practică a evaluării educaţionale, strategii şi metode de evaluare şi autoevaluare.

f.  Managementul clasei/grupei īn activităţile cu elevii cu cerinţe educationale.*

 

I.4. Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale īn şcoala de masă/obişnuită.

 

a. Conceptele de integrare, incluziune, diferenţiere. Modalităţi şi forme ale integrării existente īn şcoala romānească. Avantaje şi limite ale integrării şcolare.

b. Evaluarea complexă a copiilor cu cerinţe educative speciale; diagnosticul psihopedagogic-rol şi importanţă īn decizia de integrare şcolară a copiilor cu dizabilităţi.*

c. Modalităţi de facilitare a integrării copiilor cu deficienţe īn şcoala publică prin: depistare şi intervenţie timpurie, educaţie preşcolară, debut şcolar īn şcoala publică, trasee educaţionale compatibile cu tipul şi gradul de deficienţă.

d. Şcoala incluzivă: caracteristici şi obiective. Aspecte privind managementul şcolii incluzive.

e. Forme de organizare şi proiectare didactică īn condiţiile educaţiei integrate. Aspecte privind adaptarea şi individualizarea curriculum-ului şcolar pentru elevii cu cerinţe educative speciali integraţi. (programa adaptată şi proiectarea diferenţiată a activităţilor didactice, corective şi recuperatorii).*

f.  Aspecte specifice ale relaţiilor interpersonale īn clasele/şcolile incluzive.*

 

I.5. Copilul/persoana cu cerinţe speciale, familia şi integrarea profesională

 

a. Copilul cu cerinţe speciale şi familia. Consilierea familiei şi a aparţinătorilor.

b. Consilierea şi orientarea elevilor cu cerinţe educative speciale.*

c.  Integrarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi; repere calitative

 

 

  Bibliografie orientativă:

 

1.     Ainscow, M. (1994), Special Needs īn the Classroom; A Teacher Education Guide, J. Kingsley Publichers, UNESCO.

2.     Creţu, Verginia, (2006), Incluziunea socială şi şcolară  persoanelor cu handicap, Bucureşti, Ed. Printech.

3.     Gherguţ, A. (2005), Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri şi examene de obtinere a gradelor didactice, Editura Polirom, Iaşi.

4.Gherguţ, A. (2006), Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi incluzive īn educaţie, Editura Polirom, Iaşi.

5.     Gherguţ, A.; Neamţu C. (2000), Psihopedagogie specială, Editura Polirom Iasi.

6.     Muşu, I., Taflan, A. (1997). Terapia educaţională integrată, Ed. Pro Humanitate, Bucureşti.   

7.     Popovici, D.V (1999). Elemente de psihopedagogia integrării, Editura Pro Humanitate, Bucureşti.

8.     Popovici, D.V., (2007), Orientări teoretice şi practice īn educaţia integrată , Ed. Universităţii Aurel Vlaicu din Arad.

9.Preda, V. (coord., 2000), Orientări teoretico-praxiologice īn psihopedagogia specială, Editura PUC, Cluj-Napoca.

10. Paunescu C., Musu I.; Psihologia speciala integrata. Handicapul mintal, Handicapul intelectual, Bucuresti, Ed. Pro-Humanitate, 1997.

11. Radu Gh. şi colab. (1999), Introducere īn psihopedagogia scolarilor cu handicap, Bucureşti, Editura Pro-Humanitate.

12. Ungureanu D. (1998), Copii cu dificultati de invatare, EDP, Bucureşti .

13. Ungureanu, D. (2000), Educaţia integrată şi şcoala inclusivă, Editura de Vest, Timişoara.

14. Verza, E. (coord., 1997), Metodologii contemporane īn domeniul defectologiei şi logopediei, Tipografia Universitatii din Bucureşti.

15. Verza, E., (1998), Psihopedagogie specială,  Bucureşti, Editura Didatică şi Pedagogică.

16. Verza, E., (2003), Tratat de logopedie, Bucureşti, Editura Fundaţiei Humanitas.

17. Verza, E.F., (2002), Introducere īn psihopedagogia specială şi asistenţa socială, Bucureşti, Ed. Fundaţiei Humanitas.

18. Vrăşmaş, T., Daunt, P., E., Muşu, I. (1996), Integrarea īn comunitate a copiilor cu cerinţe educative speciale, Editura Alternative, Bucureşti.