MINISTERUL EDUCAŢIEI , CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

PROGRAMA de PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA a DEFICIENTELOR de INTELECT

pentru  GRADUL II īn īnvăţămānt

 

 

 

 

 

1. Psihopedagogie specială

 

Observaţie 

1.    Temele marcate cu asterix (*) nu sunt cerute la definitivat.

2.    Candidaţii pentru obţinerea examenului de definitivare şi gradul II pot opta pentru domeniul de specializare specific unităţii de īnvăţămānt īn care īşi desfăşoară activitatea. Astfel:

· cadrele didactice din unităţile şcolare pentru deficienţi de intelect susţin examenele (pentru definitivare şi gradul didactic II) din tematica generală şi tematica specifică Psihopedagogiei speciale a deficienţilor de intelect (respectiv II.1.);

· cadrele didactice din unităţile şcolare pentru deficienţi de auz susţin examenele (pentru definitivare şi gradul didactic II) din tematica generală şi tematica specifică Psihopedagogiei speciale a deficienţilor de auz (respective II.2.);

· cadrele didactice din unităţile şcolare pentru deficienţii de vedere susţin examenele (pentru definitivare şi gradul didactic II) din tematica generală şi tematica specifică Psihopedagogiei speciale a deficienţilor de vedere (respective II.3.);

· cadrele didactice care īşi desfăşoară activitatea pe post de logoped susţin examenele (pentru definitivare şi gradul didactic II) din tematica generală şi tematica specifică Logopediei (respective II.4.);

· cadrele didactice care īndeplinesc funcţia de logoped īntr-o unitate de īnvăţămānt special pot opta (pentru definitivare şi gradul didactic II) īntre domeniul Logopediei şi al Psihopedagogiei deficienţei specifice unităţii respective (vor susţine examenul din tematica generală şi din tematica pentru care a optat);

· cadrele didactice itinerante/sprijin vor susţine examenele (pentru definitivare şi gradul didactic II) īn funcţie de specificul dizabilităţii majorităţii numărului de elevi pentru care asigură asistenţă educaţională (vor susţine examenul din tematica generală şi din tematica pentru care a optat);

· cadrele didactice din īnvăţămāntul de masă de la clasele integratoare pot susţine examenele (pentru definitivare şi gradul didactic II) īn funcţie de tipul dizabilităţii elevilor integraţi (vor susţine examenul din tematica generală şi din tematica pentru care a optat);

· cadrele didactice care funcţionează la grupele/clasele cu elevi cu deficienţe associate/multiple vor susţine examenele (pentru definitivare şi gradul didactic II) la tematica generală şi la una din tematicile specifice unei categorii de dizabilităţi.

 

Competenţe teoretice generale - cunoştinţe referitoare la:

o  conţinutul, componenele şi ramurile psihopedagogiei speciale;

o  delimitări conceptuale: defect, deficienţă, incapacitate, handicap, compensare, terapie, recuperare etc.;

o etiologia principalelor categorii de deficienţe/dizabilităţi (mintale/de intelect, vizuale, auditive, motorii/neuromotorii) şi a tulburărilor de limbaj;

o  tipologia deficienţelor;

o  particularităţile proceselor psihice ale persoanelor cu diferite tipuri de deficienţă/dizabilitate (procese senzorio-perceptive, reprezentări, atenţie, memorie, gāndire, limbaj, afective etc.);

o   teorii ale īnvăţării cu aplicabilitate la diferite categorii de elevi cu deficienţe/dizabilităţi;

o   practici moderne īn psihopedagogia specială : educaţia timpurie, educaţie integrată/incluzivă, programe de intervenţie personalizată, echipa interdisciplinară etc.);

 

Competenţe metodologice generale vizānd:

o   principiile didacticii īn educaţia specială;

o   evaluarea complexă a principalelor categorii de persoane cu deficienţe/dizabilităţi pentru stabilirea diagnosticului;

o   elaborarea programelor personalizate : recuperatorii, compensatorii, educative;

o   modalităţi de implicare īn elaborarea planului de servicii personalizat, consilierea familiilor etc.

o   adaptarea curriculară (selectarea şi diferenţierea conţinuturilor, metodelor, procedeelor şi mijloacelor didactice);

o   strategiile de predare-īnvăţare activizante (de exemplu, īnvăţarea mediată, īnvăţarea prin cooperare, īnvăţarea interactivă etc.);

o   evaluarea predictivă, formativă şi sumativă;

o   orientarea şcolară şi profesională a persoanelor cu dizabilităţi (principii, forme şi metode de realizare).

 

 

  II. TEMATICI SPECIFICE:

II.1. PSIHOPEDAGOGIA SPECIALĂ A DEFICIENŢELOR DE INTELECT

II.1.1. Problematica ştiinţifică generală privind deficienţele de intelect

II.1.1.1. Problematica generală a psihopedagogiei deficientelor de intelect:
a. Cadru conceptual, definitii, terminologie şi teorii explicative privind apariţia şi modul de manifestare al deficienţelor mintale.
b. Sistemul actual de asistenţă, educaţie specială şi recuperare pentru persoanele cu deficienţe mintale/de intelect (īn ţara noastră şi străinatate).
c. Tendinte şi practici moderne īn conceperea şi organizarea serviciilor de educaţie, recuperare şi asistenţă specializată pentru elevii/persoanele cu deficienţe mintale/de intelect.*

II.1.1.2. Clasificarea şi etiologia specifică deficienţelor mintale/de intelect.
a. Criteriile de clasificare ale deficienţelor mintale/de intelect.
b. Principalele categorii etiologice responsabile de apariţia deficienţelor mintale; etiologia endogenă; etiologia exogenă.
c. Diagnosticul diferenţial īn cazul deficienţelor mintale; pseudodeficienţa mintală, īntārziere mintală, gradele de deficienţă mintală după OMS.
d. Metode, procedee, tehnici, instrumente, utilizate pentru elaborarea programelor individuale de recuperare complexă şi initierea masurilor de orientare-reorientare şcolară şi profesională .*

II.1.1.3. Caracterizarea principalelor tipuri de deficienţă mintală/de intelect.
a. Trăsăturile generale ale deficienţei mintale.
b. Sindroame īn deficienţa mintală (cromozomiale, metabolice, endocrine etc.); particularitati ale dinamicii dezvoltarii la copiii cu deficienţe mintale/de intelect.*
c. Caracteristici psihopedagogice ale elevilor cu intelect de limită.
d. Caracteristici psihopedagogice ale elevilor cu deficienţă mintală de gradul I (deficienţă mintală uşoară)
e. Caracteristici psihopedagogice ale elevilor cu deficienţă mintală de gradul II (deficienţă mintală moderată şi deficienţă mintală severă)
f. Caracteristici psihopedagogice ale elevilor cu deficienţă mintală de gradul III (deficienţă mintală profundă).

II.1.1.4. Particularităţi ale proceselor psihice la deficienţii de intelect.
a. Particularităţile senzatiilor, perceptiilor, reprezentarilor la copiii cu deficienţe mintale;
b. Particularităţile gāndirii, limbajului, memoriei, imaginatiei, atenţiei, motricităţii la copiii cu deficienţe mintale;
c. Particularităţi ale motivatiei, afectivităţii, voinţei la copiii cu deficienţe mintale;
d. Consecinte ale acestor particularitati īn activitatea de educatie speciala şi recuperare.
e. Modificările de ansamblu īn structura personalitatii la elevul cu deficienţe de intelect.
f. Modelarea compensatorie a personalitatii īn procesul de educatie speciala şi recuperare a elevilor cu deficienţe de intelect.*

II.1.2. Probleme de didactică şi metodică īn activităţile cu deficienţii de intelect

II.1.2.1. Organizarea şi forme de realizare a procesului instructiv-educativ şi recuperator pentru elevii cu deficienţe mintale/de intelect.
a. Modalităţi de organizare a clasei şi/sau a grupelor de elevi pentru activităţi de īnvăţare, pregatire practică şi de recuperare/ameliorare a deficienţelor mintale.
b. Specificul aplicarii principiilor didactice, metodelor şi procedeelor īn activităţile instructiv-educative şi recuperatorii cu elevii care prezintă deficienţe de intelect;
c. Obiectivele şi continutul procesului instructiv-educativ şi recuperator pentru elevii cu deficienţe mintale/de intelect; strategii de selectare, adaptare şi individualizare a continuturilor educatiei;
d. Specificul proiectarii didactice īn activitatile instructive-educative şi recuperatorii pentru elevii cu deficienţe mintale/de intelect; modele de planificare şi proiectare;
e. Teoria şi practica īnvăţării mediate.*
f. Forme de activitate diferentiată şi individualizata (programe educaţional-terapeutice individuale) pentru elevii cu deficienţe mintale; specificul relatiei educat-educator īn contextul activitatilor de grup şi individuale, organizate cu elevii care prezintă deficienţe de intelect .*
g. Aspecte privind modernizarea demersului metodologic īn activitatea de instruire, educatie şi recuperare a elevilor cu deficienţe mintale; metode interactive (activ-participative), utilizarea mijloacelor audio-vizuale şi informatice; utilizarea de softuri educationale.

II.1.2.2. Aspecte referitoare la metodica activităţilor de predare-īnvăţare pentru elevii cu deficienţe mintale/de intelect
a. Metodologia predarii-invatarii cunostintelor elementere de limba romana; utilizarea metodei fonetice analitico-sintetice, īn activitatea de īnvăţare a citit-scrisului; exersarea citirii corecte, constiente şi expresive şi a capacitatii de redare cu cuvinte proprii a celor citite; exersarea scrierii lizibile (caligrafice) şi corecte (ortografice) cu respectarea regulilor gramaticale elementare; largirea şi dezvoltarea vocabularului, accentuarea expresivitatii orale, consolidarea pronuntiei corecte, etc.
b. Metodologia activitatilor de stimulare şi corectare a componentelor psihomotricităţii īn cadrul activitatilor instructiv-educative obisnuite.
c. Metodologia predarii-invatarii cunostintelor elementare de matematica; dificultati intampinate de elevii cu deficienţe de intelect īn procesul invatarii cunostintelor elementare de aritmetica şi geometrie. Explicarea cauzelor (psihologice) şi alegerea demersului metodologic adecvat pentru depasirea dificultatilor īn insusirea numeratiei orale şi a numeratiei scrise, efectuarea operatiilor aritmetice, rezolvarea de probleme simple, utilizarea practică a unităţilor de masură (exerciţii cu numere corecte).
d. Metodologia activităţilor de corectare a tulburărilor de limbaj şi de dezvoltare a abilităţilor de comunicare.
e. Metodologia activităţilor de terapie educaţională īn recuperarea complexa a copiilor cu deficienţe de intelect; formele de terapie educaţională (terapia ocupaţională, meloterapia, terapia de expresie grafică şi plastică, terapia cognitivă/stimulare cognitivă, ludoterapia, terapia şi educarea psihomotricităţii, organizarea şi formarea autonomiei personale şi sociale, terapia cu ajutorul animalelor); tipuri de activităţi, modalităţi de organizare şi desfăşurare.*

Bibliografie orientativă:


1. Arcan P.; Ciumageanu D. (1980), Copilul deficient mintal, Timisoara, Ed, Facla.
2. Creţu, Verginia, (2002), Educţia pentru drepturile copilului, Bucureşti, Ed. Semne.
3. Gherguţ, A. (2005), Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri şi examene de obtinere a gradelor didactice, Editura Polirom, Iaşi.
4. Popovici D.V. (2000). Dezvoltarea comunicării la copiii cu deficienţe mintale, Editura Pro Humanitate, Bucureşti.
5. Paunescu C. (1978), Deficienta mintala şi organizarea personalitatii, E.D.P., Bucureşti .
6. Paunescu C. (1977), Deficienta mintala şi procesul invatarii, E.D.P., Bucureşti .
7. Radu, Gh., (2002), Psihologia şcolară pentru īnvăţămāntul special, Bucureşti, Ed. Fundaţiei Humanitas.
8. Verza, E., (1987), Psihodiagnoză şi prognoză īn defectologie, Rev. de Psihologie (4).
9. Verza, E., (1998), Psihopedagogie specială, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică.
10. Verza, E.F., (2002), Introducere īn psihopedagogia specială şi asistenţa socială, Bucureşti, Ed. Fundaţiei Humanitas.
11. Zazzo, R. (1979), Debilităţile mintale, E.D.P., Bucureşti.