MINISTERUL EDUCAŢIEI , CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

PROGRAMA DE PSIHOLOGIE PENTRU EXAMENUL DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC II,

Profesori de psihologie
 

1. Implicaţiile psihologiei īn domeniul activităţii educaţionale

1.1. Legătura psihologiei cu ştiinţele educaţiei.

1.2. Sistemul de legi din psihologie şi valoarea lor practică

1.3. Īnţelegere, explicare, interpretare, previziune īn psihologie

 

2. Īnvăţare şi dezvoltare

2.1. Conceptul de īnvăţare īn sens larg şi restrāns

2.2. Formele şi nivelurile īnvăţării umane. Caracterizarea psihologică a īnvăţării şcolare.

2.3. Conceptul de dezvoltare psihică. Factorii fundamentali ai dezvoltării psihice. Ciclurile şi stadiile dezvoltării psihice umane. Relaţia dintre dezvoltare şi īnvăţare.

 

3. Creativitatea şi dezvoltarea ei īn şcoală

3.1. Conceptul de creativitate şi sensurile sale de bază. Factorii structurali ai creativităţii: cognitivi şi non-cognitivi. Faze şi niveluri ale creativităţii.

3.2. Dezvoltarea şi stimularea creativităţii īn şcoală. Inteligenţa emoţională şi creativitatea.

 

4. Personalitatea īn contextul īnvăţării şcolare

4.1. Particlarităţi ale dezvoltării personalităţii elevilor īn context şcolar. Posibilităţile investigării, interpretării şi prognozării dezvoltării personalităţii elevilor

4.2. Personalitatea cadrului didactic: stilul de predare şi de comunicare, aptitudinea pedagogică, atitudini şi trăsături caracteristice acestei profesii. Rolul profesorului de psihologie īn orientarea şi consilierea elevilor pentru carieră şi viaţă

 

5. Grupurile educaţionale

5.1. Particularităţile clasei de elevi ca grup social – aspecte generale şi diferenţiale.

5.2. Particularităţile relaţiilor interpersonale īn grupurile formale şi informale de elevi.

Liderii īn dinamica grupurilor şcolare. Metode de investigare a grupurilor şcolare

 

6. Cercetarea psihologică

6.1. Metode de cercetare īn psihologie

6.2. Strategii de cercetare psihologică. Dificultăţi şi limite ale cercetării īn psihologie

6.3. Contribuţia cercetării psihologice la optimizarea procesului instructiv – educativ īn şcoală.

 

7. Probleme de didactică a psihologiei

7.1.Psihologia ca obiect de īnvăţămānt. Locul şi rolul psihologiei īn sistemul de discipline de studiu īn şcoală. Sarcinile şi responsabilităţile specifice ale profesorului de psihologie.

7.2.Particularităţile demersului metodic īn predarea psihologiei īn liceu. Relaţia finalităţi – scopuri – obiective īn predarea psihologiei īn liceu. Obiectivele predării-īnvăţării psihologiei īn liceu; operaţionalizarea obiectivelor. Forme de organizare a procesului instructiv la obiectul psihologie.

7.3.Proiectarea diactică īn activitatea profesorului de psihologie. Etape ale proiectării didactice; exigenţe ale proiectării lecţiei de psihologie. Tipuri de lecţie şi evenimentele lor. Selectarea şi utilizarea creativă a informaţiilor īn proiectarea demersurilor didactice; manualul şi bibliografia. Fişa unor proiecte didactice.

7.4.Particularităţi ale predării lecţiei la psihologie. Strategii didactice specifice predării psihologiei. Metode, mijloace şi materiale didactice folosite īn predarea psihologiei. Strategii şi modalităţi de integrare a activităţilor individuale şi de grup la lecţia de psihologie

7.5.Particularităţi ale evaluării rezultatelor īnvăţării la psihologie. Strategii de evaluare; aplicaţii la domeniul psihologiei. Forme, modalităţi şi tehnici de evaluare a rezultatelor īnvăţării la psihologie. Locul şi rolul instrumentelor psihodiagnostice īn evaluare.

7.6.Comunicarea profesor-elev. Particularităţile personalităţii profesorului şi comportamentul didactic.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Albulescu, I., Albulescu M. (2000). Predarea şi īnvăţarea disciplinelor socioumane, Iaşi: Polirom.
2. Allport, G.W. (1991). Structura şi dezvoltarea personalităţii, Bucureşti:EDP.
3. Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Edward E.Smith, Daryl J.Bem, (2002), Introducere īn psihologie, Bucureşti: Editura Tehnică.
4. Băban, A. (coord.), (2001). Consiliere educaţională, Cluj –Napoca.
5. Bonchiş, E. (1999). Metodica predării psihologiei īn liceu. Oradea: Ed. Imprimeriei de Vest.
6. Cergit, I., Neacşu, I., Negreţ, I., Pānişoară, I.O., (2001). Prelegeri pedagogice, Iaşi Editura Polirom.
7. Child, D. (1997). Psychology and the Teacher, London and Washington: Cassel.
8. Coaşan, A. (2000). Metodica predării psihologiei. Timişoara: Ed. Augusta.
9. Cocoradă, E. (2006). Didactica Psihologiei. Braşov: Ed. Universităţii Transilvania.
10. Cosmovici, A., Iacob, L., (coord) (1999). Psihologia şcolară, Editura Polirom, Iaşi.
11. Craşovan, F., Vulcea-Macsinga, I. (1999). Profesor pentru elev, elev pentru profesor. Timişoara: Ed. Mirton.
12. Creţu, Carmen (1997). Psihopedagogia succesului, Iaşi: Polirom.
13. Creţu, T.(2001). Psihologie generală, Bucureşti: Editura Credis.
14. Creţu, T., (2001), Adolescenţa şi contextul său de dezvoltare, Bucureşti: Credis.
15. Delors, J. (2000). Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO AL Comisiei Internaţionale pentru Educaţie īn secolul XXI, Iaşi: Polirom.
16. Fontana, D. (1995). Psychology for Teacher, , Houndmills, Basingstoke, London: MacMillan Press LTD.
17. Gardner, H. (1996). Les inteligences multiples, Paris. Edition Retz.
18. Goleman, D. (2001). Inteligenţa emoţională, Bucureşti Ed.Curtea Veche.
19. Golu, P. (2001). Psihologia īnvăţării şi dezvoltării, Bucureşti: Editura Fundaţiei Humanitas.
20. Golu, P. (2001), Psihologie educaţională, Constanţa: Ed. EX PONTO.
21. Hamilton, R., Ghatala, Elizabeth (1994), Learning and Instruction. Educational Psychologie, New York:McGraw-Hill Inc.
22. Marcus, S. (coord.) (1999). Competenţa didactică – perspectivă psihologică. Bucureşti: Ed.All.
23. Mecu, C. (2003). Eu, profesor ?! Eu? ...Profesor! Introducere īn psihologia educaţiei. Bucureşti: Arhiepiscopia romano-catolică.
24. Mitrofan, N. (1997). Testarea psihologică a copilului mic, Bucureşti: Ed. Mihaela Press S.R.L.
25. Mitrofan, N. (2005). Testarea psihologică. Inteligenţa şi aptitudinile. Iaşi: Editura Polirom.
26. Mitrofan Iolanda (2003) (Coord.). Cursa cu obstacole a dezvoltării umane, Iaşi: Polirom.
27. Neacşu, I. (1999). Instruire şi īnvăţare. Teorii, modele, strategii, Bucureşti: E.D.P.
28. Neacşu, I.(1990). Metode şi tehnici de īnvăţare eficientă, Bucureşti: Editura Militară.
29. Negovan Valeria (2006). Introducere īn psihologia educaţiei, Bucureşti: Editura Universitară.
30. Negovan Valeria (2007). Psihologia īnvăţării. Forme, stratgeii şi stil, Bucureşti: Editura Universitară.
31. Podar, T., Coaşan, A. (2002). Didactica psihologiei. Iaşi: Polirom.
32. Pintrich, P.R., (2000). The role of motivation in promoting and sustaining selfregulated learning, īn SMITH, P.K., PELLEGRINI, A.D., (coord.) (2000), Psychology of Education. Major Themes. Vol.II “Pupils and Learning”, Routledge Falmer. Taylor & Francis Group, London and New York, pp.400 – 414
33. Potolea, D. (1989). Profesorul şi strategiile conducerii īnvăţării, īn “Structuri, strategii şi performanţe īn īnvăţămānt”, Bucureşti: Editura Academiei.
34. Potolea, D., Neacşu, I., Iucu, B.Romiţă, Pānişoară, I.O. (coord.) (2008). Pregătirea psihopedagogică. Manual pentru definitivat şi gradul didactic II.Iaşi: Polirom.
35. Radu, I., Druţu, I., Mare, V., Miclea, M., Podar, T., Preda, V., (1991). Introducere īn psihologia contemporană, Cluj-Napoca Editura Sincron.
36. Radu, I.T. (2000). Evaluarea īn procesul didactic, Bucureşti: EDP.
37. Reuchlin, M. (1999). Psihologie generală, Bucureşti: Ed.Ştiinţifică.
38. Roco, M., (2001). “Abordări psihologice despre creativitate īn preajma mileniului III” īn Zlate, M. (coord) (2001), Psihologia la răspāntia mileniilor, Iaşi: Editura Polirom.
39. Sălăvăstru, D., (1999). Didactica psihologiei. Perspective teoretice şi metodice. Iaşi: Editura Polirom.
40. Siebert, H. (2001), Īnvăţarea autodirijată şi consilierea pentru īnvăţare, Institutul European, Iaşi
41. Smith, P.K., Pellegrini, A.D., (coord.) (2000), Psychology of Education. Major Themes. Vol.II “Pupils and Learning”, London and New York: Routledge Falmer. Taylor & Francis Group.
42. Sprinthall, N.A., Sprinthall, R.C., OJA, S.N. (1994), Educational Psychology, McGraw – Hill, Inc.New York, (…) Toronto.
43. Stan, E. (1999). Profesorul īntre autoritate şi putere. Bucureşti: Ed. Teora.
44. Şoitu, L. (1997), Pedagogia comunicării, E.D.P.R.A., Bucureşti.
45. Ungureanu, D. (1998), Copii cu dificultăţi de īnvăţare,E.D.P., R.A., Bucucreşti.
46. Zlate, M. (1999). Psihologia mecanismelor cognitive, Iaşi: Ed.Polirom.
47. Zlate, M. (2001). „Trei psihologii”, īn Zlate.M. (coord.), Psihologia la răspāntia mileniilor, Iaşi: Ed.Polirom.
48. Zlate.M. (coord.) (2001). Psihologia la răspāntia mileniilor, Iaşi: Ed.Polirom.
49. Zlate, M. (2003). Eul şi personalitatea, Iaşi: Ed.Polirom.
50. Woolfolk, Anita E., (1998). Educational Psychology, London Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore: Allyn and Bacon, Boston.
 

Adrese Web

 

http://www.coe.uh.edu/courses/epsy3300/powerpointlinks.htm
http://education.gsu.edu/spehar/FOCUS/EdPsy/index.htm
http://teach.valdosta.edu/whuitt/materials/elecfile.html
http://www.emory.edu/EDUCATION/mfp/BanChanging.pdf
http://courses.ed.asu.edu/berliner/readings/journey.htm
http://chiron.valdosta.edu/whuitt/files/collegelearn.html
http://www.ncrel.org/engauge/skills/engauge21st.pdf
http://www.ncrel.org/engauge/skills/skillsbrochure.pdf
http://www.epinet.org/content.cfm/books_teacher_quality_execsum_intro