CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR

DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ĪN ĪNVĂȚĂMĀNTUL PREUNIVERSITAR
 PROGRAMA PENTRU DISCIPLINE SOCIO-UMANE:
 

PSIHOLOGIE

 

Bucuresti - 2010
 

A. NOTĂ DE PREZENTARE
Programa pentru disciplina Psihologie se adresează absolvenţilor facultăţilor de profil si profesorilor care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante din īnvăţămāntul preuniversitar. Conţinutul si structura programei sunt elaborate īn asa fel īncāt să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică īn realizarea procesului educaţional.
Absolvenţii facultăţilor de profil si profesorii care susţin concursul la disciplina Psihologie pot preda īn īnvăţămāntul preuniversitar discipline socio-umane, īn conformitate cu prevederile īn vigoare.
Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează profilul absolventului de īnvăţămānt superior, urmărind:
• cunoasterea conţinuturilor fundamentale si a principalelor tendinţe īn evoluţia disciplinei Psihologie, precum si a metodicii disciplinei;
• probarea capacităţilor necesare pentru proiectarea, realizarea si evaluarea activităţilor didactice;
• demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice si de cooperare necesare realizării actului educaţional.
Fiind date particularităţile disciplinelor socio-umane si influenţa modelatoare puternică pe care acestea o exercită asupra formării si dezvoltării personalităţii elevului, precum si asupra īntregului climat educaţional al scolii, profesorul de discipline socio-umane trebuie să demonstreze că:
- īnţelege conceptele centrale si metodele de investigaţie specifice disciplinelor pe care le predă;
- are capacitatea de a crea experienţe de īnvăţare semnificative pentru elev;
- īnţelege cum īnvaţă si cum se dezvoltă elevul si poate să ofere oportunităţi de īnvăţare care sprijină dezvoltarea intelectuală si socială a acestuia;
- īnţelege că elevii sunt diferiţi din punctul de vedere al modului īn care īnvaţă si poate să ofere oportunităţi instructiv-educative adaptate la diferenţele individuale de īnvăţare;
- īnţelege procesele de integrare curriculară si foloseste o varietate de strategii didactice care īncurajează dezvoltarea gāndirii critice a elevului, capacitatea de rezolvare a problemelor si performanţele lui īn utilizarea noilor tehnologii;
- are capacitatea de a alege si utiliza cele mai bune metode ce vizează motivaţia si comportamentul pentru a crea un mediu educaţional care īncurajează interacţiunea socială pozitivă, motivaţia intrinsecă si angajarea elevului īn actul īnvăţării, sprijinind astfel succesul scolar al acestuia;
- are capacitatea de a dezvolta activităţi didactice īn cadrul Curriculumului la Decizia Scolii, activităţi curriculare si extracurriculare inter-, pluri- si transdisciplinare;
- dezvoltă cunoasterea si utilizarea unor variate strategii de comunicare eficientă pentru a sprijini curiozitatea, colaborarea si interacţiunea elevilor īn activitatea de īnvăţare;
- planifică activitatea de predare-īnvăţare-evaluare pe baza competenţelor curriculare, a cunoasterii proceselor predării-īnvăţării-evaluării, a conţinutului disciplinei, a abilităţilor
elevilor si a diferen ţelor dintre elevi;
- īnţelege si foloseste o diversitate de strategii de evaluare pentru a aprecia si modifica activităţile didactice, asigurānd continua dezvoltare intelectuală si socială a elevului;
- evaluează efectele opţiunilor si acţiunilor sale asupra elevilor, părinţilor, altor profesori si modifică aceste ac ţiuni atunci cānd este necesar;
- caută īn mod activ oportunităţi pentru perfec ţionarea sa profesională continuă;
- contribuie la stabilirea unor relaţii pozitive cu colegii, familiile elevilor si cu organizaţii existente īn comunitatea īn care trăieste, īn asa fel īncāt să stimuleze angajarea acestora īn
sprijinirea activităţilor scolii;
- īnţelege necesitatea de a asista elevii īn orientarea lor către carieră si de a integra educaţia pentru carieră īn activitatea didactică;
- īnţelege aspectele de ordin legislativ ale activităţii sale, respectiv, drepturile legale ale elevului si părinţilor, precum si propriile sale drepturi si responsabilităţi;
- īnţelege criteriile de evaluare a activităţii sale si are capacitatea de a le integra īn conceperea si realizarea activităţii didactice.
 

B. COMPETENȚE SPECIFICE PROFESORULUI DE DISCIPLINE SOCIO-UMANE
Programa vizează, pe lāngă conţinuturile stiinţifice si cele de metodică a disciplinelor, anumite competenţe specifice profesorului de discipline socio-umane, competenţe pe care
acesta trebuie să si le dezvolte si probeze pe parcursul desfăsurării activităţii didactice. Īntr-o formulare sintetică, aceste competenţe sunt:
- cunoasterea conţinuturilor stiinţifice ale disciplinelor, cunostinţe de metodica disciplinelor;
- cunoasterea si utilizarea principalelor documente scolare reglatoare: planuri-cadru, programe scolare, programe pentru examene naţionale;
- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la conţinuturi;
- capacitatea de proiectare si realizare a dezvoltărilor curriculare intra- si interdisciplinare;
- capacitatea de proiectare si realizare a evaluării competenţelor dobāndite de elevi;
- capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vārstă ale colectivului de elevi;
- capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ si eficient.
 

C. TEMATICA LA DISCIPLINA DE SPECIALITATE PSIHOLOGIE

I.  Evoluţia psihologiei ca stiinţă                                                                                               

1.  Aparitia si evolutia psihologiei ca stiintă; orientări si scoli psihologice                                 

2.  Psihologia contemporană si locul ei īn sistemul stiintelor           

 

II.  Obiectul psihologiei                                                

1. Notiunea de psihic                                                                                 

2. Natura psihicului     

3. Caracteristicile fenomenelor psihice                  

 

III. Ipostazele psihicului                                                                                

1. Constient                          

2. Subconstient                                                                                       

3. Inconstient                                                                     

4. Relatiile dintre ipostazele psihicului                                  

 

IV.  Mecanisme psihice cognitive senzoriale                                                    

1. Senzatii                                                      

2. Perceptii                                        

3. Reprezentări                                                        

 

V. Mecanismele psihice cognitive logic-relationale       

1. Gāndirea                                      

2. Memoria                                                    

3. Imaginatia                                                                     

 

VI.  Mecanismele stimulator-energizante     

1. Motivatia                                                                                              

2. Afectivitatea      

                                               

VII.  Mecanismele reglării psihice                                                                                                       

1. Limbajul                                                                                                 

2. Atentia                                                                                                                 

3. Vointa                                                           

 

VIII.  Personalitatea - structură integratoare a mecanismelor psihice                                            

1. Delimitări conceptuale: Individ; Persoană; Personalitate

2. Dimensiunile personalitătii    

3. Structura personalitătii                                                                                   

4. Personalitatea si relatiile interpersonale                                                      

 

IX.  Conduita psihosocială           

1. Imaginea de sine si perceptia socială a imaginii de sine    

2. Relatiile interpersonale si rolul lor īn formarea si dezvoltarea personalitătii

3. Comportamente pro si antisociale         

4. Atitudinile sociale si evolutia lor              

 

D. BIBLIOGRAFIE LA DISCIPLINA DE SPECIALITATE PSIHOLOGIE


1. Allport, G. W. - "Structura si dezvoltarea personalităţii", Bucuresti, Editura Didactică si Pedagogică, 1981
2. Cosmovici, A. - "Psihologie generală", Iasi, Editura Polirom, 1996
3. Cosmovici, A., lacob L. (coord) - "Psihologie scolară", Iasi, Editura Polirom, 1998
4. Doise, W. si Mugny, G. - "Psihologie socială si dezvoltare cognitivă", Iasi, Editura Polirom,1998
5. Doron, R. si Parot, F. - "Dicţionar de psihologie", Bucuresti, Editura Humanitas, 1999
6. Freud, S. - "Introducere īn psihanaliză. Prelegeri de psihanaliză. Psihopatologia vieţii cotidiene", Bucuresti, Editura Didactică si Pedagogică, 1992
7. Goleman, D. - "Inteligenţa emoţională", Bucuresti, Ed. Curtea Veche, 2001
8. Golu, P. - "Īnvăţare si dezvoltare", Bucuresti, Editura Didactică si Pedagogică, 1985
9. Hilgard, E. R. si Bower, G. H. - "Teorii ale īnvăţării", Bucuresti, E.D.P., 1974
10. Jung, C. - "Tipuri psihologice", Bucuresti, Ed. Humanitas, 1997
11. Miclea , M. - "Psihologie cognitivă", Iasi, Editura Polirom, 1999
12. Milcu, M. - "Psihologia relaţiilor interpersonale. Competiţie si conflict", Iasi, Editura Polirom, 2005
13. Mitrofan, N. - "Aptitudinea pedagogică", Editura Academiei, Bucuresti, 1988
14. Moscovici, S. (coord) - "Psihologia socială a relaţiilor cu celălalt", Iasi, Editura Polirom,1998
15. Neculau, A. - "Manual de psihologie socială", Iasi, Editura Polirom, 2005
16. Piaget, J. "Psihologia inteligenţei", Bucuresti, Ed. Stiinţifică, 1998
17. Radu, I., Druţu, I., Mare, V., Miclea, M., Podar, T., Preda, V. - "Introducere īn psihologia contemporană", Cluj-Napoca, Editura Sincron, 1991
18. Sillamy, N. - "Dicţionar de psihologie, Larousse", Bucuresti, Editura Univers Enciclopedic, 1996
19. Schiopu, U. si Verza, E. - "Psihologia vārstelor. Ciclurile vieţii", Bucuresti, Editura Didactică si Pedagogică, 1981 si ediţiile ulterioare
20. Zlate, M. - "Fundamentele psihologiei", Bucuresti, Editura Pro-Humanitas, 2000
21. Zlate, M. - "Introducere īn Psihologie", Ediţia a III-a, Iasi, Editura Polirom, 2000

 

E. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINEI PSIHOLOGIE

 

I  Proiectarea, organizarea si desfăsurarea activităţii didactice la disciplina Psihologie

1. Componentele curriculumului naţional: planuri-cadru (trunchi comun, curriculum diferenţiat, curriculum la decizia scolii/curriculum īn dezvoltare locală), programe scolare, manuale scolare, auxiliare curriculare; alţi termeni de referinţă ai curriculumului naţional: arii curriculare, discipline, module, standarde curriculare                                                                    

2.  Proiectarea curriculumului īn dezvoltare locală sau la decizia scolii de tipul:  aprofundare/ extindere/ opţional disciplină

3. Competenţele predării - īnvăţării - evaluării la disciplinele socio-umane. Competenţe generale, competenţe specifice. Operaţionalizarea obiectivelor/competenţelor

4. Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de īnvăţare, proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activităţi de īnvăţare intra, inter- si transdisciplinare                                                                      

 

II  Strategii didactice utilizate īn procesul de predare-īnvăţare-evaluare la disciplina

Psihologie  Strategii si modalităţi de integrare īn lecţie a activităţilor cu caracter practic-aplicativ    

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare, utilizarea metodelor centrate pe elev/ tehnicilor de īnvăţare prin cooperare

2. Forme de organizare a activităţii didactice: clasificare, caracterizare    

3. Mijloacele de īnvăţămānt si integrarea lor īn procesul de predare-īnvăţare-evaluare         

    3.1. Functiile didactice ale mijloacelor de īnvătămānt                                    

    3.2. Tipuri de mijloace de īnvătămānt si caracteristicile lor                                                     

4. Mediul de instruire, mediul relaţional si mediul comunicaţional. Utilizarea tehnologiei informaţiei si comunicării īn construirea unor medii active de instruire

5. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului si a rezultatelor scolare īn concordanţă cu obiectivele curriculare si criteriile de performanţă din standardele de evaluare  

    5.1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de īnvătămānt: obiective, functii, tipuri de evaluări, caracterizare     

    5.2. Metode de evaluare: traditionale si complementare (tipuri si caracterizare)   

    5.3. Calitătile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate si aplicabilitate 

    5.4. Tipologia itemilor: definitie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de

proiectare, modalităti de evaluare si de notare

 

 F. BIBLIOGRAFIE PENTRU METODICA DE SPECIALITATE

1. *** Ghid de evaluare pentru stiinţe socio-umane, SNEE, Ed. Prognosis, Bucuresti, 2000
2. *** Ghid metodologic de aplicare a programelor scolare pentru aria curriculară "Om si societate", - lucrare apărută sub coordonarea CNC, Ed. SC Aramis Print, Bucuresti, 2002
3. Cerghit I., Neacsu I., Pānisoară I. O., Potolea D., "Prelegeri pedagogice", Ed. Polirom, Iasi, 2001
4. Creţu C., "Curriculum individualizat si personalizat", Ed. Polirom, Iasi, 1998
5. Creţu C., "Psihopedagogia succesului", Ed. Polirom, Iasi, 1997
6. Cristea Sorin, "Dicţionar de termeni pedagogici", E.D.P., Bucuresti, 1998
7. Cucos C., "Pedagogie generală", Ed. Polirom, Iasi, 2000
8. Ionescu M., Radu I., "Didactica moderna", Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1995
9. Neacsu I., "Metode si tehnici de īnvă ţare eficientă", Ed. Militară, Bucuresti, 1990
10. Nicola I., "Tratat de pedagogie scolară", Ed. Aramis, Bucuresti, 2000
11. Sălăvăstru D., "Didactica psihologică. Perspective teoretice si metodice", Editura Polirom, Iasi, 1999
12. Stoica A. (coord), "Evaluarea curentă si examenele", Ghid pentru profesori, Ed. Prognosis, Bucuresti, 2001
13. Stoica A., "Evaluarea progresului scolar. De la teorie la practică", Ed. Humanitas Educational, Bucuresti, 2003
14. Vlăsceanu L. si Cerghit I. (coord.), "Curs de pedagogie", T.U.B., Bucuresti, 1988
 

NOTĂ: Bibliografia pentru metodica de specialitate include si planurile-cadru, programele scolare pentru disciplina Psihologie, precum si manualele alternative cuprinse īn catalogul manualelor scolare valabile īn īnvăţămāntul preuniversitar, īn anul scolar īn care se susţine concursul.