Sinteze pentru grade/examene didactice - ALL IN ONE!

ExamenTitularizare vă oferă sinteze pentru pregătirea concursului de titularizare, respectiv examenului de definitivare în învățământ și obținerea gradului didactic II.

Fiecare lucrare este elaborată în conformitate cu programa actuală de specialitate. Toate cărțile sunt realizate pe baza bibliografiei obligatorii din programa de specialitate, fiind structurate pe capitole și subcapitole, acoperind întreaga tematică obligatorie (inclusiv partea de metodică). Redactarea cărților este gândită în așa fel încât dumneavoastră să beneficiați de asimilarea cât mai facilă a conținutului.  


Cărți disponibile:

 Toate cărțile sunt disponibile exclusiv în format tipărit!