LIVRĂM ÎN TOATĂ ȚARA, FĂRĂ TAXĂ PENTRU KILOMETRI SUPLIMENTARI !

Sinteze pentru grade/examene didactice - ALL IN ONE!

ExamenTitularizare vă oferă o soluție completă și eficientă pentru pregătirea concursului de titularizare, a examenului de definitivare în învățământ și pentru obținerea gradului didactic 2.

Fiecare lucrare este elaborată cu atenție și rigurozitate, în conformitate cu programa actuală de specialitate. 

Cărțile noastre sunt ghiduri esențiale pentru a vă asigura că parcurgeți întreaga tematică obligatorie pentru examen, inclusiv partea de metodică.

Structurate pe capitole și subcapitole, sintezele noastre acoperă toate aspectele relevante din domeniul specific, asigurându-vă că veți fi bine pregătiți pentru examenele didactice.

Ne-am concentrat pe redactarea cărților într-un mod accesibil și ușor de înțeles, astfel încât să vă asigurăm o asimilare cât mai facilă a conținutului. 

Din feed-backul primit de la cadrele didactice care au susținut concursul de titularizare/examenul de definitivat sau gradul II, putem afirma că nu aveți nevoie de alte cărți pentru pregătire.


Cărți disponibile:

 Toate cărțile sunt disponibile exclusiv în format tipărit!


Consiliere psihopedagogică - Titularizare
Consiliere psihopedagogică - Definitivat
Psihopedagogie specială - Definitivat
Intervenții psihopedagogice în tulburările specifice de învățare
Terapie educațională complexă și integrată - Titularizare
Psihologie - Gradul 2
Pedagogie și elemente de psihologie școlară - Gradul 2
Psihopedagogia specială a deficiențelor de intelect - Gradul 2
Psihopedagogia specială a tulburărilor de limbaj - Gradul 2
Psihopedagogie specială - Titularizare
Psihopedagogie specială - Gradul II (partea generală)