Utile

Ordinul Ministrului nr. 5975 / 09.11.2020 publicat în M.O. nr. 1192 din 08.12.2020 (sursa: https://edu.ro)

Ordinul Ministrului nr. 5976 / 09.11.2020 publicat în M.O. nr. 1198 din 09.12.2020 (sursa: https://edu.ro)

Titularizare 2023 - lista posturilor vacante pe județe

C A L E N D AR U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023 - 2024 (sursa: https://edu.ro)

C A L E N D AR U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022 - 2023 (sursa: https://edu.ro)


C EN T R A L I Z A T O R privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2022


C E N T R A L I ZA T O R   privind   disciplinele din învăţământul preuniversitar,  domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior,  probele de concurs  valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ  2021 - ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL

Subiecte și bareme - TITULARIZARE 2023

Psihopedagogie specială – model subiect 2023

Psihopedagogie specială – barem de corectare 2023

Consiliere psihopedagogică – model subiect 2023

Consiliere psihopedagogică – barem de corectare2023

Terapie educațională complexă și integrată  – model subiect  2023

Terapie educațională complexă și integrată – baremde corectare 2023

Psihologie – model subiect 2023

Psihologie – barem de corectare 2023

----------------------------------------------------------------------------------------------

Psihopedagogie specială - subiect 2021

Psihopedagogie specială - barem de corectare 2021

Consiliere psihopedagogică - subiect 2021

Consiliere psihopedagogică - barem de corectare 2021

Terapie educațională complexă și integrată  - subiect 2021

Terapie educațională complexă și integrată - barem de corectare 2021

Psihologie - subiect 2021

Psihologie - barem de corectare 2021


Subiecte și bareme - DEFINITIVARE 2023

Psihopedagogie specială – model subiect 2023

Psihopedagogie specială – barem de corectare 2023

Consiliere psihopedagogică – model subiect 2023

Consiliere psihopedagogică – barem de corectare2023

Terapie educațională complexă și integrată  – model subiect  2023

Terapie educațională complexă și integrată – barem de corectare 2023

Psihologie – model subiect 2023

Psihologie – barem de corectare 2023

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Psihopedagogie specială - subiect 2021

Psihopedagogie specială - barem de corectare 2021

Consiliere psihopedagogică - subiect 2021

Consiliere psihopedagogică - barem de corectare 2021

Psihologie - subiect 2021

Psihologie - barem de corectare 2021
Subcategorii