• Cartea Psihopedagogie specială - titularizare - ediție PREMIUM

Cartea se adresează cu precădere profesorilor care susțin concursul de titularizare la disciplina Psihopedagogie specială, constituind totodată un instrument deosebit de util studenților de la specializarea psihopedagogie specială. Lucrarea este elaborată conform cerințelor programei actuale de specialitate, (O.M. 5975/2020) și cuprinde integral tematica pentru concurs.

În plus, veți regăsi subiecte rezolvate: Subiectele date la concursul de titularizare din anul 2021. (O.M. nr.)

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Explicați, în două pagini, necesitatea cunoașterii – de către specialiștii în probleme de psihopedagogie – a specificului de manifestare clinică a tulburărilor de limbaj. În realizarea argumentării, veți:


- defini noțiunea de tulburare de limbaj;

- menționa trei aspecte fundamentale la care se rezumă obiectivele logopediei;

- preciza două categorii de tulburări de limbaj prin raportare simultană la criteriile anatomofiziologic, etiologic, lingvistic și psihologic, numind totodată câte două tipuri de tulburări de limbaj, corespunzătoare fiecărei categorii;

- preciza semnificația termenilor tulburări fonologice, tulburări morfologice, tulburări sintactice;

- explica faptul că identificarea tulburărilor de limbaj trebuie să reprezinte o prioritate a specialiștilor în probleme de psihopedagogie


SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Se dă următorul enunţ: Evaluarea trebuie privită ca un proces complex, continuu, dinamic, de cunoaștere și estimare cantitativă și calitativă a particularităților dezvoltării și a capacității de învățarea a copilului, de planificare și programare care orientează elaborarea planului de servicii personalizat și programele de intervenție personalizate. Pornind de la acest enunț, realizați o prezentare cu titlul “Evaluarea complexă și diagnosticarea copilului/tânărului cu cerințe educative speciale”, având în vedere următoarele:


- enumerarea celor patru domenii ale evaluării/expertizei, prezentând totodată două dintre acestea;

- menționarea a trei etape ale evaluării, ca activitate specifică;

- enunțarea a cinci principii ale realizării evaluării/expertizei în vederea stabilirii cerințelor educative speciale ale unui copil/elev;

- prezentarea fișei psihopedagogice, ca instrument de evaluare continuă și intervenție recuperatorie.


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe ce vizează tematica pentru metodica disciplinei prevăzută în programa pentru Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar:


A. Definiți noțiunea: activitate de învățare intradisciplinară.     5 puncte

B. Prezentați comparativ manualele școlare și auxiliarele didactice.     5 puncte

C. Analizați specificul învățării prin problematizare, ca metodă didactică modernă prin: prezentarea metodei din punct de vedere teoretic, enumerarea a trei acțiuni/etape ale metodei, menționarea a două avantaje ale utilizării metodei.       13 puncte

D. Argumentați importanța evaluării continue (formative) în activitățile de învățare și terapie cu elevii cu dizabilități, redactând un text coerent, semnificativ științific, de 30 de rânduri.         7 puncte


Pentru a vizualiza cuprinsul cărții click aici.


Cartea Psihopedagogie specială - titularizare - ediție PREMIUM

  • Cod produs: PPS-T
  • Disponibilitate: În Stoc
  • 226,00 lei

Produse asemănătoare

Cartea Consiliere psihopedagogică - titularizare

Cartea Consiliere psihopedagogică - titularizare

Cartea Consiliere psihopedagogică - titularizare se adresează tuturor celor care susțin concurs..

193,00 lei

Cartea Terapie educațională complexă și integrată - titularizare

Cartea Terapie educațională complexă și integrată - titularizare

Această carte se adresează tuturor celor care susțin examenul de titularizare la disciplina Terapie ..

198,00 lei

Cartea Psihopedagogie specială - definitivat

Cartea Psihopedagogie specială - definitivat

Lucrarea se adresează tuturor celor care susțin examenul de definitivat la disciplina Psihopedagogie..

198,00 lei

Cartea Consiliere psihopedagogică - definitivat

Cartea Consiliere psihopedagogică - definitivat

Cartea Consiliere psihopedagogică - definitivat este un instrument unic pe piață și s..

193,00 lei

Cartea Intervenții psihopedagogice în tulburările specifice de învățare

Cartea Intervenții psihopedagogice în tulburările specifice de învățare

Intervenții psihopedagogice în tulburările specifice de învățare. Învățam FonoLogic – program struct..

58,00 lei

Etichete: subiecte rezolvate psihopedagogie speciala, titularizare